Zarząd

Na czele grupy MACO stoją od początku 2015 roku trzej nowi dyrektorzy: Guido Felix, Ewald Marschallinger i Ulrich Wagner. Ci trzej branżowi eksperci wnieśli do grupy MACO jako członkowie zarządu swój know-how i kontynuują wspaniale rozpoczętą drogę nowego kierunku przedsiębiorstwa.

Guido Felix

(Prezes)

Technika, produkcja, placówki & eksploatacja, logistyka, zakup, zaopatrzenie (proces Supply Chain)

Ewald Marschallinger

Dystrybucja, marketing, zarządzanie produktem, badania & rozwój

Ulrich Wagner

Finanse, IT, Human Resources, zarządzanie jakością