Sklopenie so zabezpečením

Odchádzajte z domu s pocitom bezpečnosti aj v prípade, že sú okná sklopené. Nemajte strach z nepozvaných hostí alebo náhleho dažďa. Zabezpečená vetracia poloha zaručuje bezpečnosť vďaka obmedzenej polohe sklápania a umožňuje energeticky účinné vetranie. Táto funkcia je v súlade s modernými životnými návykmi, keďže v prípade dlhodobej neprítomnosti alebo narastajúcej hustoty vzduchu v budovách zaručuje nepretržité vetranie a stálu klímu v miestnostiach. Vetrajte aj počas neprítomnosti a zároveň využívajte výhody odolnosti proti vlámaniu triedy RC 2: MACO MULTI SECUAIR.

Výhody pre spracovateľov

 • Rozšírenie vášho produktového portfólia
 • Nie je potrebný vlastný sortiment kovaní
 • Jednoznačné zostavenie kovaní pre všetky veľkosti
 • Jednoduché spracovávanie vďaka podrobným montážnym pokynom
 • Prispôsobenie profilu na požiadanie
 • Na uzatváracích častiach GL nie je potrebné vykonávať žiadne nastavovania
 • Kvalitná uzatváracia časť zo zinkovej liatiny (Zamak)
 • Možnosti umiestnenia zákazníckeho loga na krytku
 • Nízke náklady na skladovanie, keďže na prestavenie funkcie postačuje jeden prídavný diel

Prínos pre koncových používateľov

 • Jedinečná doplnková funkcia okna na zabezpečené vetranie
 • Štandardný spôsob používania okna s dodatočnou polohou kľučky
 • Zabezpečená vetracia poloha chráni pred vniknutím vody počas neprítomnosti
 • Energeticky účinná cirkulácia vzduchu a prívod čerstvého vzduchu počas neprítomnosti
 • Obmedzená vetracia poloha zabezpečuje ohrev privádzaného vzduchu
 • Žiadny prievan (v prípade obmedzenej vetracej polohy)
 • Zaistenie proti pribuchnutiu pre obe vetracie polohy
 • Možnosť vyhotovenia s bezpečnostnou triedou RC 2 v súlade s normou EN 1627
 • Voliteľne k dispozícii s povrchovou úpravou TRICOAT-PLUS, ktorá zaisťuje mimoriadne účinnú protikoróznu ochranu (na vyžiadanie)

 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať

Downloads