Tradícia a prezieravosť

MACO je samostatný a nezávislý rodinný podnik a tak to zostane aj naďalej. Rodina Mayerovcov a vedenie skupiny MACO riadia podnik s prezieravosťou a ekonomickým citom k prospechu partnerov. MACO dosahuje vynikajúce výsledky a ponúka hodnoty a podporu rodinného podniku s bohatou tradíciou.

Roky budovania 1947 až 1970

1947 – KR Lorenz Mayer zakladá podnik

1952 – presídlenie z mesta Altenmarkt do mesta Salzburg

Medzinárodná expanzia v rokoch 1971 až 1993

  • 1971 – KR DI Ernst Mayer preberá riadenie firmy
  • 1972 až 1992 – prevádzka sa postupne rozrastá na 25 400 m² a 590 zamestnancov
  • 1981 – MACO Taliansko
  • 1986 – MACO Veľká Británia
  • 1986 – MACO Holandsko
  • 1990 – MACO Nemecko

Od roku 1994 po súčasnosť

1994 – sprevádzkovanie výrobného závodu v meste Trieben v Rakúsku

1998 – MACO Poľsko

2006 – MACO Španielsko

2007 – MACO Francúzsko, MACO Slovensko, MACO Česko

2008 – MACO Ukrajina, MACO Rumunsko

2009 – MACO Bulharsko

2010 – sprevádzkovanie výrobného závodu v meste Mauterndorf v Rakúsku a sprevádzkovanie montážneho závodu a obchodnej pobočky v meste Kaluga v Rusku

2011 – MACO Chorvátsko

 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať