Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

MULTI POWER za balkonska vrata s pragovima

Skriveni okov s TRANSIT pragom

Skriveni okov s TRANSIT pragom

Zahvaljujući mogućnosti izvedbe balkonskih vrata bez prepreke sukladno normi DIN 18040 ili ÖN B 1600, zamke za moguće spoticanje pripadaju prošlosti, a opasnosti od ozljeda zbog pada preko praga su nestale. Potpuno skriveni zaokretno-otklopni okov MULTI POWER u kombinaciji s MACO pragom TRANSIT u potpunosti ispunjava dosljedno rastuću potrebu za rješenjima sa skrivenim okovima i dodatno poboljšava toplinsku izolaciju.

Prednosti & Korist

Prednosti za

proizvođače

  • Sve prednosti MACO TRANSIT pragova s poteznom brtvom mogu se kombinirati sa skrivenim okovom MULTI POWER
  • Sve prednosti pragova za PVC elemente koji su dostupni na tržištu, mogu se kombinirati sa skrivenim okovom MULTI POWER
Korist za

krajnje korisnike

  • Bez prepreke sukladno normi DIN 18040 tj. ÖN B 1600 u kombinaciji s potpuno skrivenom izvedbom okova MULTI POWER
  • Optimalna toplinska izolacija putem skrivenog okova (isključena mogućnost toplinskih mostova) i termičko odvajanje u pragu
  • Zahvaljujući svom dizajnu, vrlo privlačno rješenje

Preuzimanje

Upute za ugradnju

Multi Power Montageanleitung (nur für Fachbetriebe!) (PDF)

PDF
DE

Uputstvo u pakiranju

Beipackzettel Multi Power: 3-flügelige Fenster (PDF)

PDF
DE

Beipackzettel Multi Power: Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise (PDF)

PDF

Beipackzettel Multi Power: Hinweise für spezielle PVC Profilsysteme (PDF)

PDF
close