Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Tehnički online katalog MACO

Tehnički online katalog MACO

MACO Tehnički online katalog (TOM) kao sastavni dio MACO extranet portala za kupce područje je rezervirano za otkrivanje, surfanje i istraživanje. U TOM-u je moguće odabrati neki sastavni dio crteža, pretraživati po ključnim riječima, uz pomoć izbornika skakati s jednog poglavlja na drugo, skidati CAD crteže i tehničke listove pojedinih artikala. Autorizirani kupci spojeni su na platformu za naručivanje i mogu narudžbe vršiti direktno iz TOM-a. Pretraživanje crteža i tehničkih listova svakom korisniku stoji na raspolaganju nakon registracije.

Najvažnije funkcije

Kliknite i prijavite se

Sve na jednom mjestu

  • TOM je WEB aplikacija. Jedini preduvjet za primjenu su internetska veza i login.
  • TOM služi brzom pretraživanju tehničkih informacija o artiklima i jednostavnom izboru svih potrebnih sastavnih dijelova za određenu varijantu prozora ili vrata.
  • TOM daje na raspolaganje sve tehničke informacije online i to 24/7 ; za skidanje i za printanje.
  • TOM omogućuje direktne online narudžbe

 

  • TOM omogućuje jednostavno pretraživanje putem filtera, odabir željenih dijelova u garnituri okova ili pretraživanje putem tražilice.
  • TOM nudi više informacija nego isprintani katalog: Skice artikala s mjerama, prikaz i do 6 stranica u određenom mjerilu 1:1 DXF skice, tehničke listove, skice bušenja, informacije o ugradnji i podešavanju i još mnogo više.
  • TOM se ne instalira lokalno na kompjutoru
  • Također postoji offline TOM verzija kao besplatan App za tablete s Windows-om 8.1.
close