Podrška za korisnike

Kliknite pri dnu stranice na „Podrška korisnicima“ i nakon toga na izvrši, kako bi pokrenuli Team-Viewer-Plugin. Nakon što ste startali program, dobit ćete ID. Taj ćete ID dati MACO službi za podršku, kako bi omogućili uspostavljanje veze s Vašim kompjutorom.

MACO podrška za korisnike
 
 
 

    Downloads