TECHNOgramm

Pročitajte artikle vezane uz temu.

MACO časopis na temu Menadžment

Menadžment

Na čelu MACO grupe tri su direktora: Guido Felix, Ewald Marschallinger i Ulrich Wagner. Tri stručnjaka iz branše uvela su svoj sveobuhvatan Know-how i nastavljaju uspješan put poduzeća. 

Guido Felix

(Direktor)

Tehnika, proizvodnja, proizvodni pogoni i održavanje, logistika, nabava, opskrba tržišta

Ewald Marschallinger

Prodaja, marketing, menadžment proizvoda, istraživanje i razvoj

Ulrich Wagner

Financije, IT, ljudski resursi, menadžment kvalitete