​Prednosti za proizvođače

  • Jednostavna ugradnja i vrlo dobro uporište u utoru; preuzima više tolerancija na elementu
  • Nema nezaštićenih spojeva koji bi se morali posebno lijepiti i zabrtviti
  • Moguća upotreba na kliznom krilu preko ruba i na drvenoj brtvenoj letvi

Korist za krajnje korisnike

  • Nema buke kod otvaranja i zatvaranja
  • Trajno brtvljenje zbog silikona
  • Jednostavna upotreba zbog smanjenog pritiska pri zatvaranju