TECHNOgramm

Lesen Sie die passenden Artikel zum Thema.

TECHNOgramme zum Thema MULTI POWER u kombinaciji s pragom

Skriveni okov s TRANSIT pragom

Zahvaljujući mogućnosti izvedbe balkonskih vrata bez prepreke sukladno normi DIN 18040 ili ÖN B 1600, zamke za moguće spoticanje pripadaju prošlosti, a opasnosti od ozljeda zbog pada preko praga su nestale. Potpuno skriveni zaokretno-otklopni okov MULTI POWER u kombinaciji s MACO pragom TRANSIT u potpunosti ispunjava dosljedno rastuću potrebu za rješenjima sa skrivenim okovima i dodatno poboljšava toplinsku izolaciju.

Prednosti za proizvođače

  • Sve prednosti MACO TRANSIT pragova s poteznom brtvom mogu se kombinirati sa skrivenim okovom MULTI POWER
  • Sve prednosti pragova za PVC elemente koji su dostupni na tržištu, mogu se kombinirati sa skrivenim okovom MULTI POWER

Korist za krajnje korisnike

  • Bez prepreke sukladno normi DIN 18040 tj. ÖN B 1600 u kombinaciji s potpuno skrivenom izvedbom okova MULTI POWER
  • Optimalna toplinska izolacija putem skrivenog okova (isključena mogućnost toplinskih mostova) i termičko odvajanje u pragu
  • Zahvaljujući svom dizajnu, vrlo privlačno rješenje

 
 
 

Pošaljite nam upit!

Kontakt za kupce
MACO OKOVI d.o.o.
Tržna 12
10290 Zaprešić
Hrvatska
T: +385(0)1 55 15 915
hr.office@maco.eu

Downloads