Zatvarači za grilje

MACO zatvarači jamče sigurnost zatvorenih grilja. Razne se varijante mogu fiksirati i u položaj za štedno prozračivanje. Zatvorni kljunovi s amortizerima jamče čvrstoću zatvorenog položaja i sprečavaju čujno vibriranje grilje pri naletu vjetra. Za vrata je moguća izvedba bez prepreka - bez zatvarača na podu.

proizvodi

pregled

Srednji zatvarač za grilje služi kao jednostavno rješenje za grilje, koje se zatvaraju rijetko tj. samo na kraće vrijeme. Nisu potrebni zatvarači sa šipkom. Za dvokrilne grilje predviđen je također i položaj za štedno prozračivanje.
Zatvarač sa šipkom u tradicionalnom načinu gradnje može se upotrijebiti za jednokrilne i dvokrilne grilje (2 funkcije). Za dvokrilne je grilje također predviđen i položaj za štedno prozračivanje. Za vrata je moguća izvedba bez prepreke - bez zatvornog klina na tlu. Zatvarači su prikladni za CE-ispitivanja najviše klase. Već od širine profila od 40mm, može se ugraditi i varijanta "zatvarača grilja 1F". Osim toga MACO RUSTICO nudi i veliki asortiman zatvornih klinova i podloški za sve profile.
Ovaj moderan zatvarač sa šipkom jednostavne uporabe može se primijeniti i kod jednokrilnih i kod dvokrilnih grilja. Može se koristiti već kod širine krila od 26mm i omogućuje kombinaciju s pomičnim lamelama. Zatvarač je prikladan za CE-ispitivanja najviše klase. Osim toga MACO RUSTICO nudi veliki asortiman zatvornih klinova i podloški za sve profile.
 
 
 

Pošaljite nam upit!

Kontakt za kupce
MACO OKOVI d.o.o.
Tržna 12
10290 Zaprešić
Hrvatska
T: +385(0)1 55 15 915
hr.office@maco.eu

Downloads