Juridische richtlijnen

Toestemming privacybeleid

Bij deze bevestig ik de privacyverklaring van Mayer & Co Beschläge GmbH (verder : MACO genoemd), ingeschreven in het handelsregister van Salzburg onder nummer 136280m, gelezen en begrepen te hebben en deze te accepteren. U kunt uw toestemming herroepen op elk gewenst moment via email aan feedback@maco.eu

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevens. Hieronder leest u welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Uw beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoon / fax, e-mail adres), verkregen door bijvoorbeeld, door te registreren op de extranet, polls of anderszins, deze gebruiken we, over het algemeen, om uw vragen te beantwoorden, om uw bestelling te verwerken of om u toegang te verlenen tot specifieke informatie of aanbiedingen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  1. Om beter naar uw wensen te luisteren of het verbeteren van onze producten en diensten, verwerken en het opslaan van uw persoonlijke gegevens, tenzij we van u een schrijven ontvangen, via 1 van onze vestigingen. Een actuele lijst van de dochterondernemingen van de MACO groep, vindt u hier .
  2. Het is mogelijk dat wij, of of een derde partij namens ons, u informeren over MACO aanbiedingen die nuttig zijn voor uw bedrijf, of om online enquêtes uit te voeren om de behoefte van onze klanten te weten. Als u dit niet wilt, stuur een e-mail naar feedback@maco.eu of door middel van de reply knop in de mailing.
  3. VHet kan zijn dat er gebruik gemaakt wordt van foto’s presentaties, advertenties waarbij het mogelijk is dat uw naam, uw bedrijf, afbeeldingen van uw bouwproject van zowel begin tot eind worden weergegeven. Deze verspreiding geschiedt zonder compensatie tenzij anders vermeld of aangeven. Deze toestemming geldt ook voor derden, ook na de vermelding.
  4. Sommige toegangen, zoals extranet, vereisen persoonsgegevens, (orderplatform) of werken in combinatie met uw login (verzoek overzichten, projecten, documenten). Om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd toegang, wordt informatie weergegeven op basis van uw login en uw klantennummer. Voor uw veiligheid, wordt informatie vastgelegd op basis van gebruikersnaam en klantnummer. Bestelplatform en onder projecten & of documenten worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd..

Mededelingen of gebruikersgegevens

Wanneer u onze website bezoekt worden automatisch uw communicatie gegevens (bijv. IP-adres) of gebruikers gegevens gegenereerd. Het kan zijn dat persoonlijke data wordt doorgegeven. Als verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruiksgegevens noodzakelijk is, is dit volgens wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Automatisch verkregen persoonlijke informatie

Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet via registratie) informatie verzamelen die niet is toegewezen aan een bepaalde persoon (bijvoorbeeld Internet browser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, gemiddelde tijd, bekeken pagina's). Wij gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze website, om de prestaties en de inhoud te verbeteren.

Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden teruggebracht naar een bepaalde persoon.

Veiligheid van informatie

MACO maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging of verlies en tegen ongeoorloofde bekendmaking of onbevoegde toegang. Desondanks onze inspanningen, in de landen die niet zijn aangesloten van de Europese Unie (EU), kan er een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens zijn dan in EU-landen.

Vragen en opmerkingen

MACO zal reageren op redelijke verzoeken en deze inspecteren en corrigeren, wijzigen of verwijderen persoonlijke gegevens. Wanneer u vragen of aanmerkingen heeft over deze informatiebescherming (bijvoorbeeld inzicht en de actualisering van uw persoonsgegevens), klikt u dan op "Contakt" In de loop van de ontwikkeling van onze websites, zullen we ons privacybeleid regelmatig bijwerken. Wijzigingen die u eventueel onmiddellijk meld na het inloggen.

De toegang tot de website en de bijbehorende diensten is alleen toegestaan na een succesvolle bevestiging van de voorwaarden van het gebruik, productaansprakelijkheid en privacybeleid. Deze kunt u op ieder moment via juridische informatie opvragen.

Gebruiksvoorwaarden

Media eigenaar, uitgever, content verantwoordelijke Verantwoording

Mayer & amp; Co Beschläge GmbH (hierna: MACO), ingeschreven in het Handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Salzburg FN 136280m, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Tenzij anders aangegeven, MACO heeft de exclusieve rechten voor het gebruik van alle op deze website opgenomen of weergegeven inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, data, foto's, films, geluidsopnames, foto's, software, en de selectie en rangschikking daarvan. Het verspreiden, veranderen of kopiëren van de inhoud van de pagina's is verboden.
Beelden: Mayer & Co | shutterstock.com | fotolia.com | bildagentur.panthermedia.net | RADON photography / Norman Rado

Gebruik

De Website www.maco.eu De toegang en de inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor klanten van MACO. De website en de inhoud ervan, zijn uitsluitend voor doeleinden die gerelateerd zijn aan uw zakelijke relatie met MACO. Het is niet toegestaan :

  1. Het downloaden, kopiëren of herzenden van de website in zijn geheel of een deel daarvan of de MACO inhoud zonder schriftelijke vergunning of overeenkomst met MACO, of in strijd met een vergunning of overeenkomst;
  2. Het gebruik van de website of van de MACO informatie voor andere doeleinden dan voorgeschreven. Een dergelijk ongeoorloofd gebruik, schending van toepasselijke wetten, zoals het auteursrecht en merkenrecht, privacy en publiciteit, en toepasselijke communicatie regelgeving en statuten, is verboden.
  3. Openbaarmaking van de toegang aan derden, zowel binnen als buiten uw bedrijf is niet toegestaan.
  4. De toegang is beëindigd, bij einde van uw dienstverband feedback@maco.eu  Mededelen. Het gebruikersrecht voor het MACO klantenportaal.

Beperking van de kopiëren

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen we juistheid en volledigheid niet waarborgen. Om deze reden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade in verband met het gebruik van de aangeboden informatie. Door alleen gebruik van deze website komt er geenszins een relatie tussen gebruiker en MACO.

Verwijzing naar externe links

Externe links op onze website worden zorgvuldig gekozen. Illegaal inhoud waren op het moment van verlinking niet bekend. De links worden regelmatig op inhoud getoetst en bij schending onmiddelijk verwijderd. Omdat MACO geen invloed heeft die inhoud kan MACO ook daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Wij behouden het recht om deze verklaring ieder moment te veranderen. Er is geen basis voor contractuele of wettelijke rechten tegenover 1 of meerdere partijen.

Informatie over productaansprakelijkheid

De MACO-katalogus wordt samengesteld om een duidelijk en snel overzicht te geven over ons beslag assortiment. Het is daarbij ons grootste doel geweest om om productassortiment eenvoudig en begrijpelijk af te beelden en u van praktische informatie te voorzien. Naast deze katalgus zorgen onze brochures en montage handleidingen voor extra informatie bij onze producten. Deze zijn tevens te downloaden onder de volgende Web-Adressenextranet.maco.eu bijv. www.maco.eu Oproepbaar en beschikbaar.

Onze producten dragen bij aan de meest optimale functie en veiligheid van ramen, deuren en grootvlakelementen. Als premium producent, die zijn bedrijf voert volgens de hoogste standarden, hebben optimale kwaliteit en functionaliteit van ons beslag, de hoogste prioriteit. Naast onze garantie van de best mogelijke product eigenschappen van ons beslag, is de juiste installatie en montage in uw handen.

Graag willen wij u als dealer of verwerker ondersteunen in uw verantwoordelijkheid en veiligheid van uw producten. Onze installatie-instructies en bijsluiter informeren u over het algemeen gebruik en verwerking van ons beslag. Om de beste verwerking en bevestiging van de beslagdelen -aangepast naar de desbetrefffende inbouwsituatie, zoals bevestiging en profilering van het hout, regeling van de wapening in PVC profielen- veilig te stellen, kunt u de elementen laten testen en evalueren: Lucht doorlatendheids- en slagregentests en abstract testen helpen u te voldoen aan de CE normeringen

Advies voor het juiste opslag van onze beslag componenten kunt u vinden in de handleiding en in de onderhoudsvoorschriften of via der Richtlinie VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. (www.fvsb.de)

Belangrijk voor dealers: MACO levert bij zijn producten een overeenkomstig aantal aan bijsluiters, ze bevatten waarschuwingen en instructievoorschriften. Als groothandel is het uw verantwoordelijkheid, deze bijsluiters mee te leveren aan uw klanten bij de door u verkochte artikelen in de juiste hoeveelheden. Zorg ervoor dat uw klanten over de juiste informatie beschikken zoals de de juiste bindende instructies en de juridische aspecten.

Zijn uw klanten eindgebruiker, dan stellen wij u de bedieningsinstructies en garantie ter beschikking. Tevens zijn zij via de MACO website (www.maco.eu) Deze zijn oproepbaar en te downloaden

Al onze documenten worden voortdurend herzien en geactualiseerd. Zorg ervoor dat u altijd werkt met de nieuwste versie. Alle informatie is te downloaden via de volgende adressen extranet.maco.eu bijvoorbeeld www.maco.eu Wij hopen dat wij u waardevolle informatie verschaffen voor uw dagelijks werk en wensen u veel succes. Wij zien er naar uit om u binnenkort online te mogen begroeten.

Toestemming voor het gebruik van Cookies en Google Analytics

Met het gebruik van de website, stem ik in dat Cookies en Google Analytics gebruikt worden.

Cookieszijn tekstbestanden, die lokaal op uw toestel worden opgeslagen en die herkenning hebben bij uw toestel, maar hebben geen toegang tot uw persoonlijke identiteit.

Google Analytics is een Webanalysedienst van Google. Google Analytics gebruikt Cookies het gebruik van de website te analyseren. De door Cookies verkregen informatie door het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, te rapporteren over de web-activiteiten en het verstrekken van diensten die gerelateerd zijn aan website en internet. Ook zal Google deze informatie aan derden kunnen overdragen wanneer het voorgeschreven is of dat derden deze informatie in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP adres met andere informatie met Google in verband brengen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser software. Door het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op het bovenstaande en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven wijze beschreven.

Verder informatie over het privacybeleid van Google, vindt u op Website von Google.

Richtlijnen

Downloads

von rechtlich relevanten Informationen

 
 
 

    Downloads