Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Kompleksowy serwis za przystępną cenę

Kompleksowy serwis za przystępną cenę

MACO CE4ALL

Ten, kto wprowadza towary na rynek wie jak czasochłonne i kosztowne jest oznaczenie CE: Definiowanie wymagań, kontrola produktów, drukowanie dokumentacji wszystkich kroków, deklaracji właściwości użytkowych, a potem przechowywanie tych danych przez 10 lat.

Notyfikowane centrum kontroli MACO oraz platforma serwisowa CE4ALL oferują kompleksowy serwis. Elementy konstrukcyjne kontrolowane są w oparciu o BauPVo EU 305/2011 oraz EN 14351-1. Producenci mogą także poddać swoje elementy kontroli szczelności oraz odporności na włamanie od klasy RC1 do RC3. Jako akredytowana placówka gdb-LAB GmbH MACO może przyjmować kontrole oraz wydawać obowiązujące na całym świecie certyfikaty.

Z MACO stań się planistą

Z MACO stań się planistą

Dzięki CE4ALL producent elementów staje się planistą i może budować elementy na miarę dla obiektów indywidualnych. Poprzez podanie specyficznych danych ramowych może planować orientując się na wydajność czy konstrukcję, dopasowując się każdorazowo do otoczenia obiektu. Tym samym spełnia on optymalne warunki dla warunków lokalnych oraz działa zgodnie ze wszystkimi wymaganiami.

Przegląd pakietów usług

Pakiet CE bez zmartwień

  • Ustalenie wymagań
  • Deklaracja właściwości użytkowych
  • Oznakowanie CE
  • Pobranie dokumentacji oraz
  • instrukcji obsługi i konserwacji
  • Oznaczenie pojedynczych elementów, oznakowanie kodem QR
  • Dokumentacja montażowa oraz możliwość archiwizacji zewnętrznej

Pakiet usług/serwisowy FuS

W zakresie testu fug i zacinającego deszczu do wyboru są dwa pakiety, podstawowy i standard. Zawierają one:

  • Przygotowanie stanowiska testowego i dokumentacji
  • Kontrolę zakładu i analizę słabych punktów
  • Kontrolę

Różnica pomiędzy pakietami polega na priorytecie czasu opracowania oraz w świadectwie kontroli. W przypadku pakietu podstawowego kontrola odbywa się w przeciągu 40 dni od otrzymania elementu a Klient otrzymuje świadectwo kontroli MACO. W pakiecie standardowym kontrola odbywa się w ciągu 20 dni od otrzymania elementu, w pakiecie premium jest to 10 dni. W pakietach standard i premium kontrola przeprowadzana jest przez gdb-LAB oraz wystawiany jest certyfikat tej notyfikowanej stacji kontroli.

Pakiet usług RC1N

W pakiecie podstawowym zawarte są kontrola norm elementu, analiza systemu, kontrola w ciągu 40 dni roboczych od otrzymania przez MACO elementu oraz zakładowy certyfikat jakości MACO. Za dopłatą pakiet stadard oferuje główną kontrolę elementu w ciągu 20 dni a pakiet premium gwarantuje kontrolę w ciągu 10 dni roboczych. W pakiecie podstawowym Klient otrzymuje zakładowy certyfikat jakości MACO, w standardowym i premium certyfikat kontroli notyfikowanej stacji kontroli gbd LAB.

Pakiet usług RC 2 / RC 2N / RC 3

Pakiet podstawowy zawiera kontrolę norm elementu, analizę słabych punktów, kontrolę w ciągu 40 dni roboczych od otrzymania elementu oraz zakładowy certyfikat jakości MACO. Pakiet standard uzupełnia podstawowy o kontrolę dwóch elementów, czas do 30 dni roboczych oraz certyfikat kontroli gdb-LAB. W pakiecie premium główna kontrola elementu następuje w ciągu 14 dni roboczych, Klient także otrzymuje certyfikat kontroli gdb-LAB.

close