Zarząd

Na czele grupy MACO stoją roku trzej dyrektorzy: Guido Felix, Wolfgang Reisigl i Ulrich Wagner. Ci trzej branżowi eksperci wnieśli do grupy MACO jako członkowie zarządu swój know-how i kontynuują wspaniale rozpoczętą drogę nowego kierunku przedsiębiorstwa.

Wolfgang Reisigl

Dystrybucja, marketing, zarządzanie produktem, badania & rozwój

Guido Felix

(Prezes)

Technika, produkcja, placówki & eksploatacja, logistyka, zakup, zaopatrzenie (proces Supply Chain)

Ulrich Wagner

Finanse, IT, Human Resources, zarządzanie jakością


 
 

Zostaw wiadomość

Kontakt z partnerem sprzedaży
MACO - Polska SP.Z.O.O.
ul Gutenberga 18
44-109 Gliwice
Polska
T: +48 (32) 30 12 330
info@maco.pl