TECHNOgramm

Przeczytaj artykuł na temat.

Technogrammy do tematu MULTI POWER plus próg

Całkowicie ukryta strona zawiasowa z progiem drzwiowym TRANSIT

Dzięki dostępnym dla wszystkich drzwiom okiennym wykonanym w oparciu o normy DIN 18040 lub ÖN B 1600 potknięcia oraz skaleczenia na skutek upadku na progu należą do przeszłości. W pełni ukryte okucia rozwierno-uchylne MULTI POWER w połączeniu z progami drzwiowymi MACO TRANSIT zaspokajają ciągle rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania niewidocznych okuć, wspierając przy tym izolację cieplną.

Korzyści dla producentów

  • Wszystkie zalety MACO-TRANSIT-progów z uszczelnieniem mogą być łączone z MULTI POWER
  • Wszystkie zalety obecnych na rynku progów dla elementów z tworzyw sztucznych mogą być łączone z MULTI POWER

Korzyści dla Klientów

  • Dostępność w rozumieniu DIN 18040 lub ÖN B 1600 w połączneniu z wykonaniem MULTI POWER
  • Optymalna izolacja cieplna dzięki w pełni pokrytym okuciom (mostki cieplne wykluczone) oraz separacja termiczna w progu
  • Bardzo ładne rozwiązanie optyczne

 
 

Downloads