TECHNOgramm

Przeczytaj artykuł na temat.

Technogrammy do tematu Wzór standard

Zalety dla producentów

  • Niewidoczne położenie w felcu okna
  • Dla wszyskich profili okiennych
  • Łatwe w montażu i doposażeniu
  • Brak frezowania ramy

Korzyści dla użytkowników

  • NIezależne od użytkownika wietrzenie
  • Automatycznie regulowana minimalna wymiana powietrza
  • Ochrona przed wilgocią, bakteriami i tworzeniem się pleśni
  • Brak ciągu powietrza, wydajność termiczna

 
 

Downloads