Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Komplexná služba za výhodnú cenu

Komplexná služba za výhodnú cenu

MACO CE4ALL

Každý, kto obchoduje so svojimi produktmi, pozná strasti spojené so získaním náročného a drahého označenia CE: musia sa definovať požiadavky, vykonať skúšky produktov, vyhotoviť dokumentácia všetkých pracovných krokov, vytlačiť vyhlásenie o parametroch a všetky údaje sa musia bezpečne archivovať po dobu 10 rokov.

Registrované skúšobné stredisko MACO a platforma služieb CE4ALL ponúkajú túto komplexnú službu. Konštrukčné prvky sa preskúšajú v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch a normou EN 14351-1 s cieľom zistiť, či spĺňajú deklarované parametre. Spracovatelia si môžu zároveň nechať vykonať skúšku poveternostnej odolnosti, ako aj skúšku odolnosti proti vlámaniu tried RC 1 až RC 3.

Staňte sa vývojárom s MACO

Staňte sa vývojárom s MACO

Pomocou platformy CE4ALL sa zo spracovateľa kovania stane vývojár, ktorý dokáže vytvoriť špeciálne prvky prispôsobené na mieru. Zadaním špecifických údajov dokáže koncipovať činnosti orientované na služby alebo konštrukčné postupy, ktoré sú presne prispôsobené danému objektu. Vďaka tomu dokáže splniť optimálne podmienky v súlade s miestnymi špecifikami a vyhovieť všetkým požiadavkám.

Prehľad servisných balíkov

Balík certifikácie CE

 • Plánovanie a stanovenie požiadaviek
 • Vyhlásenie o parametroch
 • Možnosť referenčnej skúšky
 • Kontrola výroby
 • Označenie CE
 • Možnosť sťahovania dokumentácie
 • Návody na obsluhu a údržbu
 • Možnosť externej archivácie

Balík výkonov/služieb FuS

Na účely skúšky poveternostnej odolnosti je na výber základný, štandardný a prémiový balík. Obsahujú nasledujúce položky:

 • Príprava skúšky a dokumentácia
 • Dielenská skúška a analýza slabých miest
 • Skúška

 

Odlišnosti medzi balíkmi spočívajú v rozdielnych stupňoch priority času na spracovanie a osvedčenia o skúške. V prípade základného balíka sa skúška vykoná do 40 dní od poskytnutia prvku MACO a zákazník dostane osvedčenie o dielenskej skúške MACO. V prípade štandardného balíka sa skúška vykoná do 20 dní od poskytnutia prvku a v prípade prémiového balíka do 10 dní od poskytnutia prvku MACO. V prípade štandardného a prémiového balíka vykonáva skúšku inštitút gdb-LAB, ktorý následne vystaví osvedčenie úradne registrovanej skúšobne.

Balík služieb - systémová skúška odolnosti EH

Ponúkame vám aj skúšky odolnosti voči vlámaniu.
Je to možné preto, lebo ako poskytovatelia licencie môžeme poskytnúť naše skúšobné osvedčenia zainteresovaným držiteľom licencie. V kaskádovom procese môžeme odovzdať testy prvého typu, a tým spojiť kompetenciu výrobcov okien s vysokokvalitným príslušenstvom od spoločnosti MACO.

Balík služieb RC 2 / RC 2N / RC 3

Tento balík služieb obsahuje podľa potreby základný, štandardný alebo prémiový balík:

 • Základný balík obsahuje normovanú skúšku jedného prvku, analýzu slabých miest, skúška sa vykonáva do 40 pracovných dní od doručenia prvku do MACO a končí vystavením protokolu o skúške MACO
 • Štandardný balík dopĺňa základný balík o hlavnú skúšku druhého prvku, skúška sa vykonáva do 30 pracovných dní a končí vystavením certifikátu gbd-LAB.
 • V prémiovom balíku sa hlavné skúšky prvkov vykonávajú do 14 pracovných dní a končia vystavením certifikátu gbd-LAB.
close