Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Skúšobné stredisko

Skúšobné stredisko

V rámci dodržiavania požiadaviek, ktoré sú súčasťou udeľovania označenia CE, musí každý výrobca okien prakticky preukázať tesnosť použitých konštrukčných dielov, konkrétne priepustnosť vzduchu, tesnosť v prípade lejaka a odolnosť voči vetru. Požadovanú skúšku musí vykonať akreditovaná skúšobňa zapísaná v úradnom registri. Skupina MACO je partnerom skúšobne gbd LAB GmbH a funguje ako externé pracovisko. Výrobcovia okien si môžu nechať preskúšať konštrukčné prvky priamo v našom skúšobnom stredisku v Salzburgu a po overení utesnenia škár a tesnosti v prípade lejaka dostanú medzinárodne platné osvedčenie o skúške. Okrem toho máme možnosť vykonávať aj skúšky odolnosti proti vlámaniu.

Ponuka služieb skúšobného strediska MACO

 • Kombinované poradenstvo, predbežná skúška a hlavná skúška.
 • Predbežná skúška: prv než sa nový systém odskúša v skúšobnom ústave, možno vykonať predbežnú skúšku v skúšobni MACO.
 • Výhoda: MACO poskytne rady týkajúce sa zdokonalenia produktu a poukáže na nedostatky, ktoré môže zákazník následne odstrániť.
 • Spolupráca s inštitútom gbd LAB GmbH: MACO funguje ako externé pracovisko a okrem predbežných skúšok smie vykonávať aj hlavné skúšky v rozsahu zapísanom v úradných registroch.

Výhody pre zákazníkov

 • Predbežné a hlavné skúšky sa vykonávajú na jednom a tom istom mieste – v Salzburgu.
 • Okamžité poradenstvo a rady týkajúce sa zdokonalenia produktu.
 • Špecialisti MACO dozerajú na celý proces skúšania.
 • Zákazník získa certifikát inštitútu gbd-LAB priamo od MACO.
 • Voliteľná možnosť: kompletné služby vrátane logistiky prvkov určených na preskúšanie.

To znamená:

 • Normované skúšky počnúc analýzou a končiac udelením certifikátu na jednom mieste.
 • Na vykonávanie skúšok súladu s normami sa používajú najnovšie zariadenia.
 • Dokončenie celého procesu vrátane skúšky v čo najkratšom čase.
 • Jasné informácie o výkone a absolútna istota v súvislosti s vynaloženými finančnými prostriedkami.
close