Postavte vlamačom do cesty prekážku

Zabránenie vniknutiu manuálnym posunutím čapu! Vďaka samosvorným prevodovým mechanizmom značky MACO patrí táto metóda minulosti! Tajomstvo tohto v rámci trhu jedinečného riešenia spočíva v automatickej fixácii bezpečnostného čapu, ktorý sa pri pokuse o vlámanie nedá posunúť ani v prípade pôsobenia sily 300 kg, takže sa okno nedá odblokovať (obr. vľavo). Samosvorný prevodový mechanizmus teda zvyšuje základnú bezpečnosť okna v zablokovanej polohe a to aj bez okennej kľučky, ktorá sa používa na ochranu pred posunutím čapu v ostatných prípadoch. V prípade pôsobenia sily bez použitia samosvorného prevodového mechanizmu dôjde k otočeniu kľučky nahor (obr. vpravo).

Samosvorný prevodový mechanizmus sa vyznačuje rýchlou a jednoduchou montážou a nízkymi nákladmi.

Výhody pre spracovateľov

 • Vysoká pridaná hodnota s použitím jediného konštrukčného dielu
 • Odlíšenie sa od konkurencie vďaka jedinečnému riešeniu v rámci trhu
 • Zvyšuje základnú ochranu okna a tým aj jeho hodnotu
 • Jednoduché spracovávanie, identické s postupom používaným doposiaľ
 • Štandardne zaužívané, nezmenené strojové nastavenia
 • Jednoduchá dodatočná montáž spočívajúca vo výmene prevodového mechanizmu
 • Žiadne zmeny konštrukčných dielov a spôsobov montáže
 • Možnosť použitia aj na zaistenie normovanej bezpečnosti v súlade s normou EN 1627

Prínos pre koncových používateľov

 • Zvyšuje základnú bezpečnosť v prípade bežnej konštrukcie okien
 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu v prípade zaisteného okna
 • Nahrádza uzamykateľnú okennú kľučku v prípade bežnej konštrukcie okien
 • K dispozícii väčší výber dizajnov kľučiek a farebných vyhotovení
 • Jednoduchá dodatočná montáž
 • Odoláva násilnému pôsobeniu 300 kg sily na čap
 • Dlhšia životnosť vďaka použitiu štandardnej polohovacej poistky v prípade otváravo-sklopných prevodových mechanizmov

 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať