Strešný svetlík MULTI SKY

MULTI SKY je nová používateľská koncepcia otvárania strešných svetlíkov. Na manipuláciu s nimi sa používa centrálna okenná kľučka: strešný svetlík sa otvára otáčaním kľučky ktorá sa nachádza na primárnom krídle. Už žiadne naťahovanie sa, či otáčanie tyčou umiestnenou na boku. Jedinou okennou kľučkou možno v štandardnej postupnosti, teda „otvorenie a sklopenie“, vyklopiť horné krídlo do vetracej polohy, či ho dokonca úplne otvoriť, takže sa uľahčí čistenie – to isté platí pre skryté kovania v ráme: nie je vidieť žiadne diely. Systémy MULTI SKY dokážu mimoriadne zatraktívniť svetlíky po dizajnovej aj technickej stránke súvisiacej s vetraním a poskytujú nové tvorivé možnosti. Mimoriadne vhodné do vysokých miestností, alebo pre veľkoformátové presklenia.

Výhody pre spracovateľov

 • Odlíšenie sa od konkurencie vďaka jednotnému systému nastavenia: jedinečné riešenie využívajúce jednu kľučku na ovládanie okna aj svetlíka
 • Jednoduché spracovanie s použitím štandardných konštrukčných dielov kovania
 • Lepšia tesnosť, na uzatváracích čapoch je možné nastaviť prítlak
 • Vhodné pre všetky bežne dostupné drevené a plastové profily
 • Nezávislé od veľkosti (pozor treba dávať len na dodržanie správnej strany montáže, t. j. ľavá alebo pravá)
 • Nie je potrebné žiadne rozširovanie vonkajšieho rámu
 • Nízke nároky na skladovanie: iba 2 položky kovania
 • Podrobné montážne pokyny so zostavením kovania celého prvku
 • Kusovníky pre všetky veľkosti krídel svetlíkov
 • Súčasťou dodávky sú hnací mechanizmus svetlíka a potrebné diely kovania

Prínos pre koncových používateľov

 • Ovládanie jednou rukou v štandardnom poradí, t. j. otvorenie a sklopenie
 • Mechanické konštrukčné diely sú skryté v ráme – výsledkom je jedinečný vzhľad, bezproblémové čistenie a možnosť použitia úzkych rámov
 • Po otočení do ďalšej polohy sa krídlo otvorí naplno, čím sa uľahčí čistenie
 • Vysoká miera bezpečnosti vďaka použitiu kovania s viacbodovými uzatváracími čapmi
 • Vyššia tesnosť
 • Mimoriadna ochrana pri vetraní vďaka vyvýšenej polohe svetlíka
 • Možnosť použitia aj v prípade balkónových dverí s prahom
 • Rovnaký interval údržby ako v prípade všetkých ostatných konštrukčných dielov kovania

 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať

Downloads