Bezrámové pevné zasklenie

Bezrámové pevné zasklenie, ktoré sa používa ako doplnok k úzkym rámom, prispieva k dosiahnutiu estetického cieľa v podobe zasklenia maximálne veľkých plôch. Ďalšou presvedčivou výhodou tejto konštrukčnej metódy je úspora materiálu. Na osedenie pevného zasklenia do podlahy sa používa vyrovnávací profil s prerušeným tepelným mostom. Zdvižno-posuvný systém chráni zvonku pred poveternostnými vplyvmi predsadené hliníkové obloženie.

Výhody pre spracovateľov

  • Zdvižno-posuvné dvere ako dizajnový prvok v miestnosti
  • Priama montáž na prah GFK
  • Nie je potrebný druhý rám krídla
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Hliníková zasklievacia lišta na opravné zasklievanie zvonku: v prípade výmeny skla nedochádza k zasahovaniu do predsadeného hliníkového obloženia ani do okolitého muriva

 Prínos pre koncových používateľov

  • Najväčšia možná priepustnosť svetla vďaka veľkej presklenej ploche
  • Vylepšené hodnoty tepelnej priepustnosti vďaka pevnému zaskleniu