Myslíme na detaily

Nové krídlové tesnenie zo silikónu sa vyznačuje dlhou životnosťou, vysokou odolnosťou, tepelnou stálosťou, čím zaručuje trvalú tesnosť. Optimalizuje prevádzku výrazným znížením tlaku pri zatváraní krídla. Tvar je prispôsobený na osadenie do rohu, jedinečné riešenie pre dokonalé tesnenie vo vysoko namáhaných miestach. Poskytuje trvalé a vysoko kvalitné utesnenie. MACO je prvým dodávateľom silikónových tesnení pre zdvižno-posuvné prvky.

Výhody pre spracovateľov

  • Ľahké vkladanie a umiestnenie tesnenia do drážky, dokáže pokryť väčšie prípustné odchýlky na prvku
  • Žiadne netesné styčné škáry, ktoré sa musia dodatočne lepiť a utesňovať
  • Možnosť použitia na posuvnom krídle ponad roh a tiež v prípade tesniacej lišty z dreva

Prínos pre koncových používateľov

  • Žiadne zvuky pri otváraní a zatváraní
  • Trvalé utesnenie vďaka použitiu silikónového materiálu
  • Bezproblémová manipulácia vďaka zmenšenému uzatváraciemu tlaku

 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať