Hlavné sídlo v Salzburgu

Hlavné sídlo spoločnosti MACO v Salzburgu tvorí centrála, ako aj časť pôvodnej produkcie. Nachádzajú sa tam oddelenia vývoja, produktového manažmentu, nákupu, kontroly kvality, účtovníctva a marketingu. Dosahovanie vysokého podielu vlastnej výroby na úrovni 96 percent je zabezpečené vďaka vlastným strojom a zariadeniam. Dôležitou súčasťou je učňovská dielňa s najmodernejším technickým vybavením.

Výrobné závody

Výrobný závod Trieben bol uvedený do prevádzky v roku 1994. Práve tu sa vyrába najväčší podiel produktov MACO. Výrobný program zahŕňa otváravé a otváravo-sklopné kovania, okenné kľučky a iné. Súčasťou závodu je plne automatický centrálny sklad s kapacitou vyše 30 000 paletových miest.

Výrobný závod Mauterndorf bol spustený do prevádzky v roku 2010. Vyrábame tu program viacbodových dverových zámkov PROTECT.

​Montážny závod Kaluga (Rusko) bol založený v roku 2010, v roku 2017 bolo ukončené jeho dobudovanie. Kaluga zastrešuje montáž polotovarových dielov pochádzajúcich z výrobných závodov v Rakúsku a zabezpečuje dodávky pre celý ruský trh.

Náš poľský montážny závod, postavený v roku 2017 v Gliwiciach je zameraný na montáž polotovarových dielov pochádzajúcich z rakúskej výroby. Nachádza sa tam centrálny sklad 2 s približne 7 000 paletovými miestami.

Pobočky

so skladmi tovaru

Pobočka založená v roku 1981 sídli v meste St. Leonhard v juhotirolskom údolí Passeier. Od ukončenia rozširujúcich a modernizačných prác koncom roka 2003 je k dispozícii moderné logistické stredisko s približne 5 500 paletovými miestami. MAICO je vedúcou spoločnosťou v rámci talianskeho trhu, zodpovedá za predaje na trhoch v Grécku, Španielsku, Portugalsku a Švajčiarsku a zároveň zabezpečuje dodávanie produktov na ďalšie logistické trhy formou exportu.
Spoločnosť MACO Beschläge GmbH bola založená v roku 1990. Profesionálne logistické stredisko, ktoré sa nachádza 40 km západne od mesta Passau v okrese Deggendorf, disponuje výškovým regálovým skladom s približne 10 000 paletovými miestami a plne automatickým skladom dlhých dielov. Popri domácom trhu v Nemecku, v rámci ktorého si skupina MACO vypracovala pevnú pozíciu s dobrým trhovým podielom, prebieha aj dodávanie produktov na rôzne logistické trhy formou exportu.
Spoločnosť MACO Door & Window Hardware (U.K.) LTD bola založená v roku 1986 v meste Dartford, ktoré je súčasťou grófstva Kent. Pobočka v súčasnosti sídli v meste Sittingbourne v grófstve Kent. Kovania vyvinuté špeciálne pre britský trh sa expedujú z logistického strediska s kapacitou približne 5 000 paletových miest. Sklad tovaru zaručuje včasné dodávanie produktov britským zákazníkom a predstavuje jednu z veľkých konkurenčných výhod. V reprezentatívnej kancelárskej budove sa nachádzajú intenzívne využívané testovacie a školiace priestory, ktoré prispievajú k úspechu pobočky.
Skupina MACO ako jediný výrobca v rámci odvetvia stavebných kovaní zásobuje holandský trh nielen prostredníctvom obchodného oddelenia. Spoločnosť MACO-Beschläge BV bola založená v roku 1986 v meste Zelhem. Súčasťou pobočky je centrálny sklad s kapacitou 1 500 paletových miest, vlastná skúšobná stanica na vykonávanie predbežných skúšok triedy odolnosti RC 2 na plastových a drevených prvkoch, ako aj reprezentatívna predvádzacia miestnosť. Vďaka tomu môžeme plniť požiadavky zákazníkov flexibilne, s ohľadom na individuálne potreby konkrétneho zákazníka a s orientáciou na služby.
Spoločnosť MACO Poľsko bola založená v roku 1998. Neuveriteľný rast spoločnosti MACO v rámci tohto trhu, strategická poloha Poľska poskytujúca ideálne podmienky na expanziu na susedné trhy a zvýšené nároky na logistické služby si vyžiadali zásadné zmeny organizácie a procesov. Po uvedení plne automatického výškového regálového skladu do prevádzky spoločnosťou MACO Polska Sp z.o.o. v polovici roka 2005 sa pobočka v súčasnosti sústredí výlučne na poskytovanie a optimalizovanie logistických služieb.
V meste Kaluga v Ruskej federácii sa nachádza montážny závod. Od začiatku roka 2010 sa tam podľa prísnych noriem kvality montujú polotovarové diely, ktorých výroba a koncová povrchová úprava prebieha v Rakúsku. Sú určené výlučne pre ruský trh a ich distribúciu zabezpečuje miestna obchodná pobočka, ktorá spadá pod výrobný závod. Integrované logistické stredisko zaručuje včasné dodávanie tovaru ruským zákazníkom.

Prehľad všetkých pobočiek

Ďalšie obchodné pobočky sa nachádzajú v Španielsku, Francúzsku, Česku, Slovensku, Bielorusku, Ukrajine, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku ako aj strategické partnerstvo v Spojených arabských emirátoch.

 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať