Technológie

Výrobné technológie vyvíjame a prispôsobujeme požiadavkám zákazníkov. Prevažnú časť nástrojov, zariadení a montážnych liniek navrhujeme a vyrábame vo vlastnej réžii, ako aj v spolupráci s dlhoročnými partnermi. Odborné vedomosti zamestnancov v rámci firmy sú garanciou krátkych reakčných časov, čo je výhodou pre našich zákazníkov.

Skupina MACO vyniká v rámci trhu vďaka 98 % podielu vlastnej výroby. Naše technologické odborné poznatky vo všetkých segmentoch výroby kovaní zaručujú najvyššiu kvalitu a flexibilitu. Náš rozsiahly program odborného výcviku zaručuje, že sa s našimi technologickými odbornými poznatkami dokonale oboznámia aj služobne mladší špecialisti skupiny MACO. Vďaka tomu dokážeme tieto poznatky udržiavať a rozvíjať v prospech našich zákazníkov aj nás samotných.
V segmente tlakového odlievania patrí skupine MACO prvé miesto v Rakúsku. Náš výskum a naša práca zameraná na vývoj nových materiálov a postupov spracovania plastov prebieha interne v rámci našej skupiny, ale aj v spolupráci s externými partnermi, pričom sa snažíme už dnes nachádzať postupy, ktoré budú vyhovovať budúcim požiadavkám. Možné prípady použitia sa najskôr simulujú a geometria konštrukčných dielov sa následne prispôsobí použitím softvéru.

Spoločnosť vyrába 100 % produktov v Rakúsku a predáva ich vo viac než 40 krajinách na celom svete. Rakúska presnosť je zárukou kvalitných produktov a služieb po celom svete. Netýka sa to len konštrukcie a vývoja, ale aj výroby a finalizácie.

V rámci našej výroby sa používajú nasledujúce technologické postupy: razenie, tlakové odlievanie, vstrekovacie odlievanie, lisovanie pretláčaním za studena, odlievanie hliníka, sústruženie, frézovanie, zalamovanie, laserové zváranie, pozinkovanie, práškovanie s použitím kataforézneho lakovania, TRICOAT-PLUS, eloxovanie, lakovanie, naparovanie a bubnové leštenie. Na účely montáže, príp. výroby nástrojov sa okrem toho používa aj nitovanie, lisovanie, zváranie a lemové nitovanie. V rámci našej výroby nástrojov sa používa vytvrdzovanie, erodovanie a brúsenie.
Zušľachťovanie povrchu, ktoré ponúka najvyššiu mieru ochrany proti korózii, patrí k najdôležitejším technológiám v podniku. Používame sedem rôznych postupov povrchovej úpravy z vlastnej dielne – počnúc eloxovaním cez práškovú povrchovú úpravu až po povrchovú úpravu technológiou TRICOAT-PLUS. Tento postup povrchovej úpravy je jedinečný v rámci trhu a jeho vlastnosti ochrany proti korózii sú výrazne lepšie než v prípade pozinkovaných kovaní.
 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať