Vývoj a inovácie

Skupina MACO patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti nových technológií a už dlho vyvíja produktové riešenia so zameraním na praktické využitie. Silné stránky týchto riešení spočívajú v inovatívnej technike, špičkovej kvalite a funkciách s orientáciou na dizajnovú stránku. Nie sme len pasívnym pozorovateľom trendov. Tvoríme nové štandardy stavebných kovaní budúcnosti. V rámci nášho produktového vývoja sa aktuálne požiadavky kladené na funkcie a dizajn pretavujú do inteligentných riešení v oblasti kovaní. Ako príklad môžeme uviesť plne zakryté otočno-výklopné kovanie MULTI POWER. Spája v sebe inteligentné funkcie, vysokú nosnosť a nadčasový dizajn.

viac k MULTI POWER ...

Z podniku

  • V záujme vyvíjania udržateľných inovácií treba neustále overovať už nadobudnuté poznatky a prekonávať aktuálne hranice poznania. Základným princípom tohto smerovania je neustále sa vyvíjajúca kultúra procesov, v rámci ktorej nestačí, že zamestnanci dokážu využívať poznatky. Musia to aj chcieť. A musia na to mať aj oprávnenie. Klaus AuersbergVedenie podporných procesov a vývoja produktov
 
 
 

Zašlite nám svoju požiadavku!

Kontakt pre obchodníkov
MACO - Kovanie s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
Slovensko
T: +421 37 6422566
sk.office@maco.eu
Odbyt
Partneri zabezpečujúci predaj
hľadať