Montážne pokyny

V tejto časti nájdete naše montážne pokyny, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom kódu QR.

PROTECT

Assembly instructions