Advantages for the producer

Snelle montage door doordacht koppelingssysteem. Uitwisselbare beslagdelen voor bijzondere vormen.
Zowel links als rechts te gebruiken. Doorlopende deurvergrendelingsplaat.
Automatisering is mogelijk. Eenduidige positionering van slotkasten.
Door modulair gebruik vergrendelingssysteem PROTECT Modul.
Méně obalového materiálu pro snadné a rychlé vybalení součástí kování.
Rychlá montáž díky chytře vymyšleným systémům napojení. Kompatibilní součásti kování pro zvláštní tvary.
Naprostá variabilita: ruční montáž, částečná automatizace, plně automatická výroba.
Mimo jiné použitelné vlevo a vpravo. Průchozí štulpy dveřního zámku.
Je možná automatizace. Jednotné umístění kastlíku zámku. Šablony.
díky modulovému systému dveřního zámku PROTECT Modul.
Durch das modulare Türschloss-System PROTECT Modul.
Szybki montaż dzięki zmyślnym systemom połączeń. Kompatybilne części okuciowe dla szczególnych form.
Pełna zmienność: montaż ręczny, częściowa automatyzacja, w pełni automatyczna produkcja.
Dzięki modułowemu systemowi zamków drzwiowych PROTECT
Quick installation thanks to sophisticated connection system. Compatible hardware components for special shapes.
Highly versatile: manual installation, semi-automatic, fully-automatic production.

Benefits for the end user

Alle deursloten zijn getest op langdurig gebruik.
Optimale geluid-en warmteisolatie. Zacht en geruisloos sluiten van de deur.
Veiligheidscomponenten tot weerstandsklasse RC 3.
Se zapuštěným plně skrytým kováním se každé okno stává designovým prvkem v místnosti.
Různé bezpečnostní stupně podle normované zábrany ztěžující vloupání dle EN 1627 až 1630.
Polohovací pojistka s integrovaným zabezpečením proti chybnému zapojení ve standardním provedení.
Kruhové, šikmé nebo trojúhelníkové: všechny druhy a tvary oken.
Sedm mechanických variant ventilace pro dřevěná a plastová okna, volitelně také k dodatečné instalaci.
Elegantní povrchová úprava. Harmonicky integrovaná střelka kliky. Průchozí štulp.
Všechny dveřní zámky jsou testovány na trvalou funkci.
Optimální zvuková a tepelná izolace. Jemné a tiché zavření dveří.
Bezpečnostní komponenty až do třídy odolnosti RC 3
Zabezpeczenie przed podnoszeniem ze zintegrowaną blokadą błędnego położenia klamki w standardzie.
Okrągłe, ukośne lub trójkątne: wszystkie rodzaje i kształty okien.
Elegancka powierzchnia. Harmonicznie zintegrowana zapadka korbowa. Przedłużona listwa czołowa.
Optymalna izolacja akustyczna i termiczna. Delikatne i ciche zamykanie drzwi.