Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

MULTI POWER Još veća nosivost skrivenih okova

Jednostavna proizvodnja vanstandardno velikih prozora

Jednostavna proizvodnja vanstandardno velikih prozora

Dodatno pojačana nosivost krila putem skrivenog okova MULTI POWER omogućuje pomicanje krila i do 180kg. Novi član u MULTI POWER obitelji sastoji se od grupe proizvoda, koje je lako ugraditi pa čak i naknadno npr. kad se težina krila povećava dodatnim sigurnosnim ostakljivajem. Dodatno pojačano krilo preusmjerava svu težinu krila od drva ili PVC-a u okvir i na taj način rasterećuje kutni ležaj.

Prednosti & Korist

Prednosti za

proizvođače

 • Proširena mogućnost korištenja okova MULTI POWER: Moguća proizvodnja prozorskih krila i do 180 kg
 • Omogućuje proizvodnju teških elemenata sa skrivenim okovima
 • Šablona bušenja za nosač krila omogućuje točno pozicioniranje i jednostavnu i sigurnu ugradnju
 • Sastavljeno je krilo spremno za ugradnju i mora se samo učvrstiti vijcima
 • Dodatna pojačano krilo odmah preuzima potpunu težinu krila, pa krilo ne treba još posebno podupirati i isključena je preopterećenost kutnog ležaja.
 • Sigurno podešavanje visine krila preko samo jednog vijka na dodatno pojačanom krilu
 • Zbog malih sastavnih dijelova dodatno pojačanog krila nema nikakvih promjena u pružanju sigurnosti kod sigurnosne klase RC 2
 • Produžuje vijek trajanja kutnog ležaja, jer ga ne opterećuje težina.
Korist za

krajnje korisnike

 • Moguća izrada teških prozorskih okvira sa skrivenim spojnicama i snažnim, izolacijskim ostakljenjem ili sigurnosnim staklima
 • Krajnje prikladna za naknadnu ugradnju kod koje se pojačava težina krila npr. kod stakla sa zvučnom izolacijom ili kod dodatnog stakla s aluminijskim okvirom
 • Nema zapinjanja manjih dijelova po tlu, jer se krilo ne spušta prilikom otvaranja.
 • Decentan dizajn zbog malih sastavnih dijelova dodatno pojačanog krila
 • Nema ograničenja sigurnosne klase RC2 prilikom naknadne ugradnje

Preuzimanje

Upute za ugradnju

Multi Power Montageanleitung (nur für Fachbetriebe!) (PDF)

PDF
DE

Uputstvo u pakiranju

Beipackzettel Lehre: Multi Power Lastabtragung (PDF)

PDF

Beipackzettel Multi Power: Lastabtragung (PDF)

PDF
close