Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Verklaringen inzake gegevensbescherming

Uitvoering van de informatieverplichtingen krachtens art. 12, 13, 14 en 21 AVG

Wij, Mayer & Co Beschläge GmbH en de met haar verbonden ondernemingen in de zin van § 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (hierna te noemen "MACO"), zijn verheugd dat u onze website hebt bezocht en dat u interesse hebt getoond in onze producten.

Veiligheid is een topprioriteit voor MACO. Daarom is de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder belangrijk voor MACO. MACO verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met inachtneming van de land specifieke wetten inzake gegevensbescherming (DPA), telecommunicatiewetgeving en andere toepasselijke wettelijke bepalingen die op MACO van toepassing zijn.

Om een eerlijke en transparante verwerking te waarborgen, informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij informeren u welke van uw gegevens door ons worden verwerkt, met welk doel en op welke rechtsgrondslag. Bovendien informeren wij u over uw rechten volgens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (verantwoordelijke MACO vestiging) en de contactpersoon volgens het gegevensbeschermingsrecht worden altijd toegelicht in de betreffende gegevensbeschermingsverklaring.

Onze gegevensbeschermingsverklaringen:

Voor gedetailleerde informatie klikt u op het betreffende onderwerp, op de betreffende gegevensgroep of op de betreffende locatie in de opsomming.

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde aan te passen op grond van juridische of technische ontwikkelingen. In alle gevallen gelden de hier gepubliceerde versies.

close