Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 12, 13, 14 i 21 RODO

My, Mayer & Co Beschläge GmbH i spółki powiązane w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (zwane dalej "MACO"), cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i że wykazali Państwo zainteresowanie naszymi produktami.

Bezpieczeństwo jest dla MACO najwyższym priorytetem. Dlatego ochrona Państwa danych osobowych jest dla MACO szczególnie ważna. MACO przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w zgodzie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), przepisami telekomunikacyjnymi i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie do MACO.

W celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego przetwarzania, poniżej informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach naszej działalności gospodarczej. Informujemy Państwa, które z Państwa danych są przez nas przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej. Ponadto informujemy Państwa o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych (odpowiedzialny oddział MACO), jak również osoba kontaktowa zgodnie z prawem ochrony danych są zawsze wymienione w odpowiednim oświadczeniu o ochronie danych.

Nasze oświadczenia o ochronie danych osobowych:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć na odpowiedni temat, na odpowiednią grupę danych lub na odpowiednią lokalizację na liście:

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie ze względu na zmiany prawne lub techniczne. Opublikowane tu wersje obowiązują w każdym przypadku.

close