Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Plnenie informačných povinností podľa čl.12, 13, 14 a 21 GDPR

My, Mayer & Co Beschläge GmbH a k nej pridružené spoločnosti v zmysle § 15 akciového zákona (ďalej len „MACO“) sme radi, že navštevujete našu webovú stránku a že vás zaujíma.

Bezpečnosť je pre MACO najvyššou prioritou. Ochrana Vašich osobných údajov je preto pre MACO mimoriadne dôležitá. Spoločnosť MACO spracúva Vaše osobné údaje iba v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov špecifických pre danú krajinu, telekomunikačnými zákonmi a inými právnymi predpismi platnými pre MACO.

Aby sme mohli zaručiť korektné a transparentné spracovanie, budeme Vás nižšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov v rámci našej obchodnej činnosti. Dáme vám vedieť, ktoré Vaše údaje spracovávame, na aký účel a na akom právnom základe. Okrem toho Vás informujeme o Vašich právach podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

Osoba zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov (zodpovedná pobočka MACO) a kontakt na ochranu údajov sú vždy vysvetlené v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov:

Pre podrobné informácie kliknite na príslušnú tému, príslušnú dotknutú skupinu alebo príslušné miesto v zozname.

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek upraviť z dôvodu právneho alebo technického vývoja. Platia tu zverejnené verzie.

close