Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Vývoj a inovácie

Vývoj a inovácie

Skupina MACO patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti nových technológií a už dlho vyvíja produktové riešenia so zameraním na praktické využitie. Silné stránky týchto riešení spočívajú v inovatívnej technike, špičkovej kvalite a funkciách s orientáciou na dizajnovú stránku. Nie sme len pasívnym pozorovateľom trendov. Tvoríme nové štandardy stavebných kovaní budúcnosti. V rámci nášho produktového vývoja sa aktuálne požiadavky kladené na funkcie a dizajn pretavujú do inteligentných riešení v oblasti kovaní. Ako príklad môžeme uviesť plne zakryté otočno-výklopné kovanie MULTI POWER. Spája v sebe inteligentné funkcie, vysokú nosnosť a nadčasový dizajn.

viac k MULTI POWER ...

Z podniku

V záujme vyvíjania udržateľných inovácií treba neustále overovať už nadobudnuté poznatky a prekonávať aktuálne hranice poznania. Základným princípom tohto smerovania je neustále sa vyvíjajúca kultúra procesov, v rámci ktorej nestačí, že zamestnanci dokážu využívať poznatky. Musia to aj chcieť. A musia na to mať aj oprávnenie.

.
close