Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Prečo je náš podnik jedinečný

Prečo je náš podnik jedinečný

Vyrábame výlučne v Rakúsku a naše produkty zhotovujeme v súlade s tými najprísnejšími normami kvality. Sami seba vnímame ako partnera s vysokou mierou zodpovednosti, vycibrenou kreativitou a veľkým záujmom na vašom podnikateľskom úspechu. V úlohe vášho spoľahlivého partnera sa chceme spolu s vami podieľať na formovaní vašej úspešnej podnikateľskej budúcnosti. Komplexné inteligentné riešenia navrhujeme tak, aby vám priniesli nové príležitosti na trhu.

Prečo si vybrať produkty MACO?

Nápaditosť

Nápaditosť

Najdôležitejším činiteľom, ktorý sa zaslúžil o náš úspech, je naša schopnosť prinášať inovácie. Náš projektový manažment sa rozprestiera ako sieť nad celou skupinou MACO. Umožňuje nám rýchlo identifikovať vaše potreby v rámci trhu, vyvíjať produktové riešenia použiteľné v praxi a cielene napomáhať vášmu napredovaniu na trhu. Funkčnosť a kvalita našich kovaní a riešení sú zárukou vašej úspešnej budúcnosti.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť

Naša spoločnosť je výrobcom kovaní s dlhodobo vysokou kvalitou a stabilnou pozíciou na trhu. Keďže podiel našej vlastnej výroby predstavuje viac ako 95 percent, na zmeny trhu dokážeme reagovať rýchlo a flexibilne. Vďaka širokej palete produktov vieme zaručiť dodanie riešení v oblasti kovaní „z jednej ruky“. Konáme v súlade s hospodárskymi, ekologickými a spoločenskými aspektmi. Tým vytvárame základ pre udržateľný podnikateľský úspech našich zákazníkov a skupiny MACO.

Korektné partnerské vzťahy

Korektné partnerské vzťahy

Podporujeme dialóg s vami – našimi zákazníkmi. Seriózne a kompetentné poradenstvo, ktoré ponúkame, je kľúčom k nášmu spoločnému úspechu. Prostredníctvom našich komplexných riešení zvyšujeme vašu konkurencieschopnosť. Pre vás a vašich koncových zákazníkov vytvárame techniku, ktorá dáva veci do pohybu, prostredníctvom kvality, ktorá spája.

Individuálny prístup

Individuálny prístup

V spolupráci s vami vypracujeme individuálne riešenia, ktoré môžete poľahky integrovať do infraštruktúry vášho podniku a vašej výroby. Investujeme do vývoja produktov, ktoré nezameniteľným spôsobom definujú váš profil. Súčasťou našich komplexných riešení sú samotné produkty, poradenstvo a aktívna podpora vašich marketingových aktivít.

Jasne definované silné stránky

  • Efektívny vývoj produktov
  • Zaručená a udržateľná kvalita naprieč všetkými skupinami produktov
  • Inovatívna ochrana proti korózii Tricoat-Evo a šesť ďalších technológií povrchovej úpravy
  • Zákaznícke skúšky na overenie utesnenia škár a tesnosti v prípade lejaka v rozsahu zapísanom v úradných registroch
  • Skúšky na overenie odolnosti konštrukčných prvkov proti vlámaniu
  • Zásobovanie podľa konkrétnych potrieb vďaka optimalizácii výrobných procesov a budovaniu našej obchodnej siete
  • Aktivity v oblasti poradenstva sa zameriavajú na dosiahnutie udržateľného rastu našich zákazníkov
  • Marketingová podpora
  • Zákaznícke školenia na mieru podľa vašich potrieb
  • Podpora v podobe zjednodušeného poskytovania údajov, použitia programu na navrhovanie kovaní, katalógu online a individuálnej zákazníckej platformy s možnosťou zadávania objednávok
close