Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Udržateľné & cirkulárne

Udržateľné & cirkulárne

Ako už dnes formujeme zajtrajšok. Náš ekologický, sociálny a ekonomický záväzok.

Creating tomorrow.

Udržateľnosť je súčasťou našej DNA
Udržateľné a cirkulárne

Na vytváraní lepšej budúcnosti sa podieľame už dnes: ako dodávateľ v odvetví stavebníctva nesieme veľkú zodpovednosť a chceme naplniť dôveru, ktorú do nás vkladajú zamestnanci, zákazníci a spoločnosť.

Naším cieľom je vytvoriť životaschopnejšiu spoločnosť využívaním prírodných zdrojov pre produkty a riešenia a to inovatívnymi a efektívnymi spôsobmi. Prostredníctvom toho zvyšujeme ziskovosť, pričom berieme do úvahy udržateľné aspekty, aby sme vytvorili pridanú hodnotu pre všetkých zúčastnených. Hospodárske procesy posúvame vpred tým, že zodpovedne nakupujeme aj vyrábame, ponúkame cirkulárne riešenia,vyrábame a využívame  energiu z obnoviteľných zdrojov.

Ocenenie Circular Globe je dôkazom toho, že spoločnosť MACO sa už pred rokmi vydala dobrou cestou. Po tejto ceste kráčame odvážne ďalej - nielen ako skupina MACO, ale aj spolu s našimi zamestnancami, obchodními partnermi a zákazníkmi!

Máte nejaké otázky alebo podnety? Napíšte nám: nachhaltigkeit@maco.eu

Naše správy o spoločnej budúcnosti

Každý rok zvyšujeme naše predsavzatia. Prečítajte si, čo všetko sa nám podarilo implementovať
2021

2021

Creating Tomorrow. 

Caring for future generations.

verzia pre tlač (v anglickom jazyku)
2022

2022

Creating tomorrow. 

Leading in Sustainability.

verzia pre tlač (v anglickom jazyku)
2023

2023

Creating tomorrow. 

Acting circular. 

verzia pre tlač (v anglickom jazyku)
2024

2024

Creating tomorrow.

Joining forces.

digitálna verzia (v anglickom jazyku)
CEO Guido Felix

Naše chápanie udržateľnosti

Čo definuje náš udržateľný podnikový manažment?

To ukazuje, že konáme hospodárne a efektívne, aby sme si zachovali schopnosť konať a zostať nezávislí. A v tom, že preberáme zodpovednosť – za našich zamestnancov, životné prostredie, budúce generácie. Podporujeme spravodlivosť a etické obchodné praktiky, konáme šetrne k životnému prostrediu a vytvárame pridanú hodnotu pre spoločnosť.

Náš trvalo udržateľný záväzok z nás robí nielen konzistentného a spoľahlivého partnera; je to zároveň aj naša inovácia a hnacia sila. Naše portfólio rozširujeme tak, aby zahŕňalo obehové produkty a služby, ktoré umožňujú udržateľnú výstavbu. Aby sme to dosiahli, pozeráme sa do budúcnosti a vydávame sa novými cestami – v zložení materiálov, dizajne produktov, balení a výrobnom procese. Z toho profitujú aj naši zákazníci.

Ponúkame udržateľné stavebné produkty, ktoré sú odolné a prispievajú k energetickej hospodárnosti budov. Špeciálna vec spočíva v technológii za tým: Pomáhajú ľuďom osobne prispieť ku klimatickým zmenám bez toho, aby výrazne zmenili ich správanie. Takto ich podporujeme v udržateľnejšom spôsobe života.

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Naše sľuby

Naším cieľom je, aby boli nielen naše produkty, ale aj výrobný proces trvalo udržateľný a obehový. Udržateľnosť je súčasťou firemnej stratégie a jednou z našich troch základných firemných hodnôt.

 

Naša zodpovednosť

Spoločnosť MACO považuje udržateľnosť za základnú zodpovednosť, ktorá leží v každej oblasti podnikania a ktorá sa aktívne preberá vo všetkých obchodných procesoch. Preto zvyšujeme povedomie všetkých zamestnancov o udržateľných obchodných praktikách. 

Naša cesta k zelenej budúcnosti

Míľniky našej cesty
Naša cesta k zelenej budúcnosti

Na stiahnutie

Prospekty

Zukunftsbericht 2021: Creating tomorrow. Caring for future generations. (PDF)

PDF
DE

Zukunftsbericht 2022: Creating tomorrow. Leading in sustainability. (PDF)

PDF
DE

Zukunftsbericht 2023: Creating tomorrow. Acting circular. (PDF)

PDF
DE
close