Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Tvoríme budúcnosť. Smerujeme k udržateľnosti.

Tvoríme budúcnosť. Smerujeme k udržateľnosti.

Tvoríme budúcnosť.

Tvoríme budúcnosť.

Smerujeme k udržateľnosti.

Sme presvedčení, že udržateľné konanie zabezpečí náš dlhodobý hospodársky úspech. Preto cielene a dôsledne pokračujeme na našej ceste k udržateľnej budúcnosti.

Napriek pandémii sme minulý rok presadili množstvo ekologických a sociálnych projektov. Naša stratégia udržateľnosti 2022 poskytuje celkový prehľad. A pohľad na to, čo plánujeme robiť v budúcnosti.

 

Stratégia udržateľnosti 

Highlights 2021

Naše silné stránky

Inovatívny manažment udržateľnosti

Aspekty trvalej udržateľnosti boli v našej spoločnosti začlenené do všetkého, čo robíme: či už ide o naše produkty, výrobné procesy alebo zamestnancov. V budúcnosti chceme v napĺňaní našej priekopníckej úlohy pokračovať. Rok 2022 bude o udržateľnosti.

Petra Engeler-Walch, Manažérka pre udržateľnosť

3 aspekty udržateľnosti

Naše úsilie sa týka mnohých projektov a činností vo všetkých oblastiach našej spoločnosti. .
Životné prostredie

Životné prostredie

Enviromentálna stopa stavebného priemyslu je nepopierateľná. MACO si uvedomuje, že naše obchodné aktivity a naše produkty môžu výrazne pozitívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Našim cieľom sú ekologicky a klimaticky neutrálne produkty, ktoré maximalizujú energetickú efektívnosť budov, sú vyrábané ekologicky, majú dlhú životnosť a sú recyklovateľné. Pritom zvažujeme ekologický dopad našich produktov počas celého ich životného cyklu – od ťažby surovín cez prepravné trasy a spracovanie až po likvidáciu.

 

Viac informácií

Spoločenský pokrok

Spoločenský pokrok

Vedomosti a zručnosti našich zamestnancov sú kľúčom k udržateľnej budúcnosti. Vaša spolupráca je nevyhnutná na dosiahnutie našich ambicióznych cieľov – najmä pokiaľ ide o udržateľnosť. Ako odborníci vo svojom odbore viete najlepšie rozpoznať, kde sa môžeme zlepšiť.

Preto vytvárame prostredie, ktoré nás – ponukou príležitostí na rozvoj – pripraví na prichádzajúce zmeny a zapojí našich zamestnancov do rozvoja spoločnosti. Viac ako kedykoľvek predtým investujeme do školení a ďalšieho vzdelávania, zvyšujeme úsilie v oblasti diverzity a predovšetkým prijímame opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Viac informácií

Hospodárnosť

Hospodárnosť

Zmena je jediná konštanta. Aj MACO bolo posledných 75 rokov histórie spoločnosti svedkom neustálych zmien. Uvedomujeme si, že firmy, ktoré reagujú na zmeny, majú silnú konkurenčnú výhodu.

Integrácia požiadaviek trhu alebo iniciovanie zmien, prehodnotenie a prispôsobenie vlastných štruktúr, identifikácia rizík v ranom štádiu a ich využitie ako príležitosti – takto bude MACO naďalej zabezpečovať svoju budúcu životaschopnosť. Podporujú nás v tom rôzne projekty.

 

Viac infomácií

 

Na stiahnutie

Prospekty

Zukunftsbericht 2021: Creating tomorrow. Caring for future generations. (PDF)

PDF
DE

Zukunftsbericht 2022: Creating tomorrow. Leading in sustainability. (PDF)

PDF
DE
close