Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Udržateľné & obehové

Udržateľné & obehové

Ako už dnes formujeme zajtrajšok.

Tvoríme budúcnosť.

Tvoríme budúcnosť.

Využívame systém obehového hospodárstva.

Udržateľnosť je pevne ukotvená v našej DNA. V roku 2022 sme podnikli ďalšie rozhodné kroky smerom k udržateľnej budúcnosti. V centre pozornosti je obehové hospodárstvo.

Naša aktuálna správa o spoločnej budúcnosti prináša 360-stupňovú panorámu našich záväzkov. Okrem environmentálnych opatrení a sociálnych iniciatív ukazuje, ako MACO implementuje zodpovedné podnikové riadenie. Prvýkrát dávame do popredia aj projekty z našich pobočiek.

 

Správa o spoločnej budúcnosti

Highlights 2022

Naše silné stránky

Myslíme v cykloch

Do akej miery možno obehové hospodárstvo integrovať do nášho obchodného modelu alebo je už jeho súčasťou? Na organizačnej úrovni sme to riešili v roku 2022. Teraz vieme, kde začať a kde sa zlepšiť.

Petra Engeler-Walch, Manažérka pre udržateľnosť

3 aspekty udržateľnosti

Náš záväzok sa týka mnohých projektov a činností vo všetkých oblastiach našej spoločnosti.
Životné prostredie

Životné prostredie

Ekologická stopa stavebníctva je neúprosná – ako dodávateľ v stavebnom priemysle nesie zodpovednosť aj MACO. Ak chceme pokračovať v živote a podnikaní ako doteraz, musíme nájsť spôsob, ako urobiť ekonomiku a naše produkty obehovými.

To znamená chrániť ekosystémy, používať čo najmenej surovín a spracovávať ich čo najefektívnejšie. To však tiež znamená vyrábať produkty čo najodolnejšie a recyklovateľné, aby sa mohli vrátiť späť do obehu v ekvivalentnej forme. Spoločnosť MACO v roku 2022 iniciovala v tomto smere viacero projektov. Prinášame krátky prehľad...

Viac informácií

Spoločenský pokrok

Spoločenský pokrok

Spoločnosť, jej nároky a potreby sa neustále menia – a my sa meníme s nimi. MACO sleduje trendy a vývoj nielen z hľadiska našich produktov a výrobných procesov, ale aj ako zamestnávateľ a súčasť spoločnosti.

Chceme urobiť z MACO skvelé miesto na prácu. Preto vytvárame prostredie, ktoré ponúka príležitosti na rozvoj, podporuje rozmanitosť a motivuje ľudí, aby sa zapojili. Investujeme do vzdelávania a školenia a rozširujeme naše iniciatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Chceme, aby naši zamestnanci boli pripravení na budúcnosť. Pretože sme si vedomí toho, že ich znalosti a zručnosti sú kľúčom k trvalo udržateľnému rozvoju.

Viac informácií

Hospodárnosť

Hospodárnosť

Dodržiavanie predpisov, obchodná etika, ochrana dát či spravodlivé odmeňovanie – to je len niekoľko oblastí, ktoré tvoria zodpovedné podnikové riadenie.

Dohliadame na právny rámec – bez ohľadu na to, či sa týka spoločnosti, produktov alebo použitých materiálov – a zabezpečujeme ich dodržiavanie. Okrem toho vytvárame vlastné firemné smernice. Zaručujeme transparentnosť prostredníctvom otvorenej komunikácie a pravidelných externých kontrol našich manažérskych systémov. Viac o našej činnosti...

Viac infomácií

 

Best Practice

Udržateľne chceme pôsobiť v rámci celej skupiny MACO. Úspechy našich pobočiek.
Best Practice Benelux

Best Practice Benelux

Maličkosti s veľkým úžitkom

Často sú to maličkosti, ktoré dokážu priniesť veľký úžitok. V Beneluxe boli zamestnanci informovaní o tom, čím môžu prispieť k ekologickej stope v roku 2022. Začalo sa to separovaním odpadu, posunulo sa to cez uvedomelé nakladanie s obalovým materiálom až po využívanie špeciálne zriadených e-nabíjacích staníc pre elektromobily.

Jeden deň v týždni sa pracuje z domu a čoraz viac stretnutí sa koná online. Kúrenie v kanceláriách je cez víkend vypnuté, keď nie je nikto v kancelárii, svetelné senzory automaticky vypnú svetlá.

Best Practice Benelux

Best Practice Benelux

Projekt #weconnect

V roku 2020 sme užšie prepojili naše pobočky a tímy v Belgicku, Luxembursku a Holandsku: nielen v predaji a vývoji produktov, ale aj v logistike. Zákazníci zo všetkých troch trhov sú teraz zásobovaní priamo zo Zelhemu/Holandsko – čo šetrí čas, palivo a CO2, nakoľko z Rakúska sa už tým pádom nemusí tak často prepravovať.

Best Practice Nemecko

Best Practice Nemecko

Udržateľné sídlo spoločnosti

Energetická efektívnosť a ekologická kompatibilita boli stredobodom výstavby firemnej budovy otvorenej v roku 2010 našou nemeckou dcérskou spoločnosťou HAUTAU. Okná s trojsklom, viac ako 4 000 m2 solárnych panelov integrovaných v oblasti fasády a strechy, využitie geotermálnej energie na vykurovanie alebo chladenie budovy, či opätovné využitie odpadovej vody robí z budovy skutočný „maják“ v oblasti udržateľnosti.

Best Practice Taliansko

Best Practice Taliansko

Úspora energií

Opatrenia na znižovanie spotreby energie realizujeme aj v našich pobočkách – vo výrobných procesoch, v prevádzkových zariadeniach, v každodennej práci. 

  • LED-osvetlenie: Neónové svietidlá sme v skladoch nahradili LED osvetlením. Podľa prepočtov je takto možné znížiť približne 20 percent celkovej ročnej spotreby elektriny.
  • Klimatizácia budov: Podzemná voda je ideálnym prínosom tepla, pretože je dostupná s takmer konštantnou teplotou cca 10° Celzia bez ohľadu na ročné obdobie. V našej centrále  v Taliansku takto riešime chladenie serverovne ako aj budov. Automaticky ovládané vonkajšie žalúzie slúžia ako ochrana na prestup tepla v lete a na izoláciu v zime.
  • Vypínanie osvetlenie: Osvetlenie sa na noc vypína, vďaka detektorom prítomnosti, keď zamestnanci opustia kancelárie, aj cez deň.
  • Vykurovanie: Riadenie vykurovania funguje taktiež s detektormi prítomnosti. Ak kancelária nie je obsadená, teplota v miestnosti zostáva v pohotovostnom režime (nočný režim). Ak je okno otvorené kvôli vetraniu, ventil kúrenia sa počas fázy vetrania zatvorí.

Na stiahnutie

Prospekty

Zukunftsbericht 2021: Creating tomorrow. Caring for future generations. (PDF)

PDF
DE

Zukunftsbericht 2022: Creating tomorrow. Leading in sustainability. (PDF)

PDF
DE

Zukunftsbericht 2023: Creating tomorrow. Acting circular. (PDF)

PDF
DE

Právne informácie a predpisy

MACO Code of Conduct (PDF)

PDF
EN
close