Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Tworzymy jutro. Z troską o przyszłe pokolenia.

Tworzymy jutro. Z troską o przyszłe pokolenia.

Tworzymy jutro,

Tworzymy jutro,

Z troską o przyszłe pokolenia.

Kształtujemy świat, w którym będą żyły nasze dzieci - jako firma rodzinna, od początku działalności jesteśmy świadomi odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój jest ważną częścią naszej polityki - nie bez powodu jest on jedną z trzech głównych wartości korporacyjnych.

W niedawno opublikowanym Raporcie o przyszłości dobrze widać nasze zaangażowanie - w niezliczonych pojedynczych działaniach, które są wdrażane we wszystkich oddziałach i mają wpływ na cały łańcuch wartości MACO.

Zobacz nasz Raport o Przyszłości 2021

Przykład: równość szans

50% kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych - jesteśmy z tego naprawdę dumni. Równie dumni jesteśmy z tego, że wiele kolejnych młodych pracownic już przygotowuje się do roli przyszłych menedżerów. Wspieramy kobiety w różnych sytuacjach życiowych: podczas praktyk zawodowych, szkoleń w zawodach technicznych, podczas urlopów rodzicielskich oraz na wielu etapach kariery zawodowej.

Claudia Kopp, Dyrektor HR Grupy MACO

Nasze zaangażowanie w liczbach

W czym jesteśmy dobrzy?
-10 %

-10 %

mniej materiałów opakowaniowych w porównaniu z rokiem 2016.

-10 %

-10 %

Oszczędność energii cieplnej od 2016 roku.

130 h

130 h

Tyle czasu poświęca rocznie na szkolenia firmowe pracownik MACO

-25 %

-25 %

względne zużycie środków chemicznych do uszczelniania od 2017

-33 %

-33 %

mniej wypadków przy pracy w porównaniu z 2019

50 %

50 %

Udział kobiet na najwyższych stanowiskach menedżerskich

Skupiamy się na 2021

Innowacyjne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Jesteśmy pionierami w branży i choćby dlatego zrównoważony rozwój zawsze był uwzględniany we wszystkim, co robimy w MACO. Bez względu na to, czy chodzi o nasze produkty, procesy produkcyjne czy pracowników. Chcemy utrzymać naszą pionierską rolę w kolejnych latach: rok 2021 jest zatem rokiem zrównoważonego rozwoju; wiele projektów z nim związanych jest już w trakcie realizacji.

Daniel Buschta, Menedżer zrównoważonego rozwoju

Nasze projekty

Nasze zaangażowanie widać w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w poszczególnych oddziałach firmy. Przegląd.
Edukacja i szkolenia
Na każdym poziomie

Edukacja i szkolenia

Tworzymy możliwości rozwoju i angażujemy pracowników w działalność firmy. Kształcenie i dokształcanie zarówno w zakresie technicznym jak i osobistym oraz nauka przez całe życie to żywa praktyka w MACO - niezależnie od tego czy chodzi o szkolenia pracowników, zapewnianie nowych kwalifikacji czy kształcenie praktykantów zgodnie z naszym autorskim systemem szkoleń.

Dowiedz się więcej

Zdrowie i bezpieczeństwo
Dbalość o produktywne środowisko pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo

Tylko ludzie zdrowi fizycznie i psychicznie osiągają dobre wyniki, a każdy wypadek przy pracy to o jeden za dużo. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, uruchomiliśmy różne inicjatywy, takie jak bezpłatne badania lekarskie, programy ćwiczeń, porady medyczne lub psychologiczne, a także program Safety First. Certyfikowany system zarządzania BS OHSAS 18001 zapewnia jednakowo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy we wszystkich zakładach MACO.

Dowiedz się więcej

Równość szans
Siła różnorodności

Równość szans

Różnorodność jest ogromną siłą, którą aktywnie wykorzystujemy w MACO. Różne perspektywy oznaczają  kreatywne i nowatorskie podejście do rozwiązań. Chcemy stworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy mogą w pełni rozwijać swój potencjał. Płeć, pochodzenie czy wiek nie są przeszkodą, ale cennym wzbogaceniem codziennej pracy, projektów i procesów innowacyjnych.

Dowiedz się więcej

Wymiana informacji
Otwarty dialog

Wymiana informacji

Poinformowani pracownicy są bardziej zmotywowani, aktywnie realizują pomysły i chętnie rozwiązują problemy. Naszym celem jest otwarty dialog i regularna wymiana informacji - między menedżerami, pracownikami i praktykantami. Osiągamy to dzięki regularnym newsletterom wysyłanym za pomocą poczty elektronicznej i dodatkowo publikowanym na tablicach ogłoszeń, własnej gazecie pracowniczej, osobistym wiadomościom od  zarządu i wielu innym działaniom.

Coroczna ankieta pracownicza wprowadzona w 2019 r. oraz regularne rozmowy z zatrudnionymi pozwalają nam uzyskać niezbędny feedack. Pracownicy mogą zgłaszać sugestie i krytykę. W rozwój organizacyjny MACO zaangażowani są pracownicy wszystkich działów i szczebli, kształtując w ten sposób naszą wspólną przyszłość.

Dowiedz się więcej

Środowisko
Zielona przyszlość

Środowisko

Ochrona klimatu i środowiska oznacza efektywne wykorzystanie zasobów i unikanie szkodliwego wpływu na klimat. MACO od lat redukuje swój ślad ekologiczny poprzez konkretne projekty na rzecz ochrony środowiska.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność: nie tylko w odniesieniu do starannego wykorzystania energii i innych zasobów, ale przede wszystkim w odniesieniu do naszych własnych produktów. Budynki odpowiadają dziś za 40 procent emisji dwutlenku węgla w Europie. Poprawa ich efektywności energetycznej ma zatem zasadnicze znaczenie dla zrównoważonej przyszłości, w której chcemy żyć. Nasze rozwiązania wnoszą do tego istotny wkład. Produkty MACO wyróżniają się również trwałością - okucia nie są produktem jednorazowego użytku.

Dowiedz się więcej

Do pobrania

Prospekty

Raport przyszły 2021: Creating tomorrow. Caring for future generations. (PDF)

PDF
PL
close