Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Creating tomorrow. Leading in sustainability.

Creating tomorrow. Leading in sustainability.

Tworzymy jutro.

Tworzymy jutro.

W zrównoważony sposób.

Jesteśmy przekonani, że tylko zrównoważone działania zapewnią nam długoterminowy sukces. Dlatego świadomie i konsekwentnie kontynuujemy naszą drogę ku zrównoważonej przyszłości.

W ubiegłym roku, pomimo pandemii, realizowaliśmy liczne projekty w obszarze ekologicznym i społecznym. Opisujemy je w Raporcie o Przyszłości 2022. Dodatkowo raport opisuje to, co mamy zaplanowane na przyszłość. 

Raport o przyszłości

Najważniejsze punkty 2021

To, co już robimy dobrze

Innowacyjne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

W MACO zrównoważony rozwój zawsze był częścią naszej działalności, zarówno w odniesieniu do produktów, procesów produkcyjnych jak i pracowników. W przyszłości chcemy nadal pełnić rolę pioniera: rok 2022 to przede wszystkim rok zrównoważonego rozwoju; wiele projektów jest już w przygotowaniu. 

Petra Engeler-Walch, Menedżer zrównoważonego rozwoju

3 aspekty zrównoważonego rozwoju

Nasze zaangażowanie widać w wielu projektach i inicjatywach we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Przegląd.
Środowiskowy

Środowiskowy

Ślad ekologiczny branży budowlanej jest ogromny. Jako dostawca materiałów budowlanych MACO jest świadome, że odpowiedzialne działania i produkty mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Nasz cel: produkty przyjazne dla środowiska i neutralne dla klimatu, które maksymalizują efektywność energetyczną budynków, są produkowane w sposób ekologiczny, mają długą żywotność i nadają się do recyklingu. Aby to osiągnąć, bierzemy pod uwagę wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia - od wydobycia surowców, poprzez środki transportu, aż po przetwarzanie i utylizację.

Więcej

Społeczny

Społeczny

Wiedza i umiejętności naszych pracowników są kluczem do zrównoważonej przyszłości. Ich współpraca jest niezbędna do osiągnięcia ambitnych celów, zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jako eksperci w swojej dziedzinie, są oni w stanie najlepiej określić, gdzie możemy coś poprawić. 

Dlatego tworzymy środowisko, które przygotowuje na zmiany i oferuje możliwości rozwoju, a także angażujemy pracowników w rozwój firmy. Bardziej niż kiedykolwiek inwestujemy w edukację i szkolenia, dbamy o jak największą różnorodność, a przede wszystkim podejmujemy działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej

 

Ekonomiczny

Ekonomiczny

Zmiany są nieuniknione. Również dla MACO ostatnie 75 lat historii firmy to okres ciągłych zmian. Jesteśmy świadomi, że firmy, które reagują na zmiany mają silną przewagę konkurencyjną.

Odpowiadanie na wymagania rynku lub inicjowanie zmian, przemyślenie i dopasowanie własnych struktur, wczesne rozpoznawanie ryzyka i wykorzystywanie go jako szansy - w ten sposób MACO będzie w stanie zapewnić sobie rentowność w przyszłości. W tym celu wdrażamy różne projekty. 

Więcej

 

Do pobrania

Prospekty

Raport przyszły 2021: Creating tomorrow. Caring for future generations. (PDF)

PDF
PL

Witamy w świecie MACO (PDF)

PDF
PL

Wskazówki i przepisy prawa

Kodeks postępowania spółki MACO (PDF)

PDF
PL

Deklaracje

Podstawowe zasady polityki w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia (PDF)

PDF
PL
close