Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Manažment

Manažment

Skupinu MACO vedú traja konatelia. Guido Felix (v strede) je generálnym riaditeľom a má dlhoročné rozsiahle know-how v odvetví stavebného kovania. Je zodpovedný za oblasti výroby a technológie, vývoja produktov, financií, ľudských zdrojov (HR), dodržiavania právnych predpisov a zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a kvality (HSEQ). Michael Weigand (na obrázku vpravo) vedie oddelenie Sales & Marketing, pod ktoré patrí aj produktový manažment. Spolu s Klausom Bichlerom a Guidom Felixom presadzuje prepojenie predaja s výrobou a dodávateľským reťazcom. Klaus Bichler (vľavo) je zodpovedný za IT a riadenie dodávateľského reťazca (SCM). Pokiaľ ide o budúcu orientáciu, odborník na dodávateľský reťazec riadi digitalizáciu a integráciu všetkých procesov a rozhraní: od dodávateľa až po zákazníka. Všetci traja pokračujú v konzistentnej korporátnej ceste spoločnosti MACO ako prémiového výrobcu a podporcu inovácií.

close