Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Manažment skupiny MACO

Manažment skupiny MACO

Na čele skupiny MACO stoja dvaja konatelia: Guido Felix (vpravo) je generálnym riaditeľom a má dlhoročné rozsiahle know-how v odvetví kovaní. Je zodpovedný za oblasti výroby a technológie, vývoja produktov, financií, ľudských zdrojov, práva a dodržiavania predpisov, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a kvality (HSEQ). Klaus Bichler (na obrázku vľavo) je zodpovedný za predaj, marketing a informačné technológie. Podporuje oblasť riadenia, ktorá zahŕňa všetky procesy komunikácie s dodávateľmi v celom dodávateľskom reťazci (SCM) a v záujme budúcej orientácie presadzuje digitalizáciu - od dodávateľa k zákazníkovi. Dvaja konatelia, ktorí dôsledne vedú spoločnosť MACO ako prémiového výrobcu a priekopníka v inováciách.

close