Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Multi Power

skrytá závesová strana
Multi Power

Skrytá sila

Je pre Vás estetika okna dôležitá? Rozhodnite sa pre skutočne dizajnové riešenie – okenné pánty MACO Multi Power. Ak je okno zatvorené, nie je vidieť žiadne diely kovania. Získavate výhodu pre použitie u úzkych, alebo pohľadovo lícovaných profilov.

Nič z toho nie ja na úkor funkcie či bezpečnosti. Bezpečné proti vlámaniu až do triedy odolnosti RC 3 a tepelnoizolačné utesnenie, unesie okná s krídlami s hmotnosťou do 130 kg a balkónové dvere s hmotnosťou do 150 kg, ako aj trojkrídlové dizajnové okná.

Prejsť na prospekt

Variabilita kovania Multi Power

Výhody a využitie

Výhody a využitie pre

spracovateľov

 • Jasné diferencovanie vďaka stabilnému uloženiu s fixnými osami
 • Žiadne otvorené vodiace drážky v rohovom závese
 • Kompaktná konštrukcia
 • Možnosť vyhotovenia veľmi úzkych profilov vďaka malému rozmeru vonkajších rámov
 • Plošne lícujúce okenné systémy s tieniacou medzerou od 4 mm
 • Pre 9 a 13 mm osi kovania
 • Pre hliníkové systémy so 16 mm drážkou kovania
 • Odpadá nutnosť použitia uzáverového bodu priamo pod horným závesom
 • Vhodné pre automatické spracovanie vďaka použitiu značiek pre montáž
 • Žiadne vyvŕtané ani vyfrézované otvory, jednoduchá montáž
 • Možnosť použitia krytiek s individuálnym zákazníckym logom
Prínos pre

koncových používateľov

 • Žiadne tepelné mosty, žiadne prerušenie utesnenia, žiadna tvorba kondenzátu
 • Možnosť zaistenia odolnosti proti vlámaniu do triedy odolnosti RC 3
 • Veľká svetlá šírka otvárania – 100°
 • Integrovaná polohovacia poistka
 • Integrovaná poistka proti zabuchnutiu v sklopenej polohe
 • Bezbariérové prechody balkónových a terasových dverí v súlade s normou DIN 18040, resp. ÖN B 1600, v kombinácii s prahom
 • Nižšie nároky na údržbu vďaka vylepšenému klznému uloženiu
 • Plošné lícovanie nenarúša vizuálnu harmóniu
 • Malý voľný rozmer vonkajších rámov umožňuje bezproblémové osádzanie ovládacích prvkov tienenia
 • Krytky
 • Mimoriadna odolnosť voči korózii vďaka povrchovej úprave Tricoat-Evo (voliteľne)

Na stiahnutie

Návody na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu pre otváravé, otváravo-sklopné a sklopno-otváravé kovanie (PDF)

PDF

Montážne návody

Multi Power in Bodenschwellen Montageanleitung (nur für Fachbetrieb!) (PDF)

PDF
DE

Multi Power Montageanleitung (nur für Fachbetriebe!) (PDF)

PDF
DE

Príbalové letáky

Beipackzettel Multi Power: 3-flügelige Fenster (PDF)

PDF
DE

Beipackzettel Multi Power: Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise (PDF)

PDF

Beipackzettel Multi Power: Hinweise für spezielle PVC Profilsysteme (PDF)

PDF
close