Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Circular-Globe-Award

Circular-Globe-Award

Kreislauffähigkeit auf Organisationsebene bescheinigt

 

Eind 2022 onderging MACO met succes de eerste "Circular Globe" beoordeling op organisatieniveau. Op 28 februari 2023 ontving het familiebedrijf het certificaat op "Fundamental" niveau van Quality Austria voor de bijna 500 punten die werden behaald bij MACO in Salzburg. Dit komt overeen met een bronzen onderscheiding op weg naar uitmuntendheid.
MACO is al gecertificeerd door Quality Austria volgens de normen ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 45001 (gezondheids- en veiligheidsmanagement) en heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2022 het concept van de circulaire economie te integreren in het bestaande managementsysteem. De reorganisatie van operationele processen van lineaire naar cyclusgeoriënteerde modellen levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat.

 

Mehr erfahren

Afstemming op de principes van de circulaire economie

Ons strategisch proces is gebaseerd op pijlers zoals het uitbannen van fossiele brandstoffen, een op ecologisch ontwerp gericht ontwerpproces, verantwoord gebruik van hulpbronnen en materiaalbeheer. De Circular Globe Assessment heeft ons erg geholpen bij het volgen en evalueren van onze prestatieverbetering. We zijn blij dat we onze inspanningen nu transparant kunnen tonen met het Circular Globe label.

Petra Engeler-Walch, Bereichsleitung Health, Safety, Environment & Quality

Innovatieve pioniersrol

Axel Dick, Qualityaustria Lead Auditor van de Circular Globe Assessment: "MACO pakt belangrijke politieke en wettelijke ontwikkelingen in het kader van de New Green Deal, het Europese actieplan voor de circulaire economie en toekomstige rapportageverplichtingen al in een vroeg stadium aan. MACO breidt zo zijn pioniersrol in de markt uit, ontwikkelt interne expertise en levert nu al een belangrijke bijdrage aan de aangenomen Oostenrijkse strategie voor circulaire economie."


Het Circular Globe Label, een richtlijn en evaluatiemodel, ondersteunt organisaties bij het maken en bevorderen van duurzame en circulaire beslissingen. Niet alleen individuele producten worden geanalyseerd op hun recyclebaarheid, maar ook het hele systeem van een bedrijf.

Mehr zu Nachhaltigkeit bei MACO
close