Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation
Ocenenie Circular-Globe

Ocenenie Circular-Globe

Obehové hospodárstvo certifikované na organizačnej úrovni

 

Koncom roka 2022 sa MACO stalo úspešným majiteľom ocenenia „Circular Globe“ na organizačnej úrovni. Rodinnej firme bol 28. februára 2023 v priestoroch MACO v Salzburgu udelený certifikát úrovne „Fundamental“ za takmer 500 bodov Quality Austria. To zodpovedá bronzovému oceneniu na ceste k dokonalosti.

MACO je už certifikované spoločnosťou Quality Austria podľa noriem ISO 9001 (manažment kvality), ISO 14001 (manažment životného prostredia) a ISO 45001 (manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a stanovilo si v roku 2022 za cieľ integrovať koncept obehového hospodárstva do existujúceho systému manažmentu. Prepracovaním prevádzkových procesov z lineárnych na obehovo orientované modely výrazne prispieva k ochrane klímy.

 

Viac informácií

V súlade s princípmi obehového hospodárstva

Náš strategický proces je založený na pilieroch, ako je postupné vyraďovanie fosílnych palív, proces navrhovania orientovaný na ekologický dizajn a zodpovedné využívanie zdrojov a manažment materiálov. Circular Globe nám bolo veľmi nápomocné pri sledovaní a hodnotení zlepšenia výkonnosti. Teší nás, že teraz môžeme transparentne ukázať naše úsilie s Circular Globe Label.

Petra Engeler-Walch, Vedúca oddelenia zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a kvality

Inovatívna priekopnícka rola

Axel Dick, vedúci audítor hodnotenia Circular Globe Qualityaustria: „Spoločnosť MACO sa v ranom štádiu zaoberá dôležitým politickým a právnym vývojom v kontexte New Green Deals - novej zelenej dohody, európskeho plánu obehového hospodárstva a budúcich oznamovacích povinností. MACO tak rozširuje svoju priekopnícku úlohu na trhu, rozvíja interné know-how a už teraz významne prispieva k prijatej rakúskej stratégii obehového hospodárstva.“

The Circular Globe Label, sprievodca a model hodnotenia, podporuje organizácie pri prijímaní a riadení trvalo udržateľných rozhodnutí. Z hľadiska recyklovateľnosti sa nekontrolujú len jednotlivé produkty, ale celý systém spoločnosti.

Viac k téme udržateľnosti v spoločnosti MACO
close