Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

E-okucia

Okucia z napędem elektrycznym

Okucia z napędem elektrycznym

Dostępność nie jest już ukierunkowana na konkretne grupy użytkowników. Jest składnikiem komfortu mieszkania dla wszystkich - niezależnie od wieku i stanu fizycznego. Konsekwencją rozwoju w tym kierunku jest automatyzacja elementów okiennych. Kierując się zasadą"Człowiek kieruje akcją" rozszerzyliśmy zautomatyzowane otwarica okien o nowy produkt: E-Okucie MULTI łączy w sobie bezpieczeństwo, wygodę odchylania okna przy ciągłej możliwości obsługi manualnej. To rozwiązanie daje najwyższy komfort obsługi - dostępność dla wszystkich użytkowników.

zalety i korzyści

Zalety dla

producentów

 • Zdefiniowane miejsce styku między skrzydłem okna i ramą
 • Brak konieczności prowadzenia przewodów w skrzydle lub rowku ukuciowym
 • Proste zakładanie i zdejmowanie skrzydła
 • Brak konieczności dzielenia przewodów dzięki elektrycznemu przejściu kablowemu
 • Błędne podłączenie wykluczone
 • Stała separacja styków
 • Adaptatywne urządzenie uruchamiające – test działania bezpośrednio na miejscu
 • Niewidoczny – nie zakłócona widoczność
 • Prosty montaż na skrzydle
 • Urządzenie uruchamiające dla pierwszego sprawdzenia podczas budowy
 • Zintegrowana zmiana siły parcia waitru dla ochrony silnika
 • Zachowanie klasy ochrony 3 wg wytycznej dla urządzeń dla okien z napędem 2006/42/EG
Korzyści dla

Klientów

 • Komfort i przestrzeń bez barier
 • Okno wygląda na nienaruszone
 • Możliwa ręczna i automatyczna obsługa z każdej pozycji
 • Po zastosowaniu obsługi manualnej napęd sam się justuje
 • Małe zużycie energii
 • W każdej chwili istnieje możliwość zmiany kierunku
 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu w oknie niskiego napięcia [24V]
 • W pełni ukryte w skrzydle

Do pobrania

Instrukcje użytkowania i konserwacji

Instrukcja obsługi i konserwacji okuć e-beschlag (PDF)

PDF
PL

Naklejki

Aufkleber E-Beschlag (PDF)

PDF
close