Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Kovanie s elektrickým pohonom

Kovanie s elektrickým pohonom

Kovanie s elektrickým pohonom

Bezbariérový prístup sa už neorientuje len na určité skupiny používateľov. Je neoddeliteľnou súčasťou komfortu bývania všetkých používateľov bez ohľadu na vek. Náležitým dôsledkom tohto vývoja je automatizácia okenných prvkov. Podľa princípu „človek určuje činnosť“ sme rozšírili automatizované otváranie okien o ďalší produkt: kovanie MULTI s elektrickým pohonom v sebe spája bezpečné, komfortné sklápanie s možnosťou vždy dostupného manuálneho ovládania. Toto systémové riešenie prináša najvyššiu mieru používateľského komfortu a zaisťuje bezbariérový prístup pre všetkých používateľov bez rozdielu.

Výhody a využitie

Výhody pre

spracovateľov

 • Definované kontaktné miesto medzi okenným krídlom a rámom
 • Žiadne ukladania káblov v krídle, resp. v drážke pre sklo
 • Jednoduché vyvesenie a zavesenie krídla
 • Žiadne rozdeľovanie káblov elektrickou kontaktnou prechodkou
 • Nesprávne prepojenie je vylúčené
 • Pevné oddelenie kontaktov
 • Zariadenie s adaptívnym uvádzaním do prevádzky – skúšky funkcie priamo na mieste
 • Úplne skryté – nenarúša vizuálny dojem
 • Jednoduchá montáž na krídlo
 • Zariadenie na uvádzanie do prevádzky na prvú kontrolu na stavbe
 • Integrovaný prevodník zaťaženia vetrom na ochranu motora
 • Dodržiavanie triedy ochrany 3 podľa smernice o strojových zariadeniach pre okná s motorickým pohonom 2006/42/ES
Prínos pre

koncových používateľov

 • Komfort a bezbariérový prístup
 • Vizuálny vzhľad okna zostáva nezmenený
 • K dispozícii možnosť manuálneho a motorického ovládania z každej polohy
 • Po manuálnom ovládaní sa pohon samočinne nastaví
 • Nízka spotreba energie
 • V prípade zadania nesprávneho pokynu možno kedykoľvek vykonať zmenu smeru
 • Bezpečnosť vďaka napájaniu okna nízkym napätím [24 V]
 • Úplne skryté v krídle

Na stiahnutie

Prospekty

Multi E-Beschlag: Elektromechanische Fensterbedienung (PDF)

PDF
DE

Montážne návody

Multi E-Beschlag Montageanleitung (nur für Fachbetrieb!) (PDF)

PDF
DE

Príbalové letáky

Beipackzettel Multi E-Beschlag: Inbetriebnahme (PDF)

PDF

Nálepky

Aufkleber Multi E-Beschlag (Ausdruckversion) (PDF)

PDF
close