Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Samosvorný prevodový mechanizmus

Postavte vlamačom do cesty prekážku

Postavte vlamačom do cesty prekážku

Zabránenie vniknutiu manuálnym posunutím čapu! Vďaka samosvorným prevodovým mechanizmom značky MACO patrí táto metóda minulosti! Tajomstvo tohto v rámci trhu jedinečného riešenia spočíva v automatickej fixácii bezpečnostného čapu, ktorý sa pri pokuse o vlámanie nedá posunúť ani v prípade pôsobenia sily 300 kg, takže sa okno nedá odblokovať (obr. vľavo). Samosvorný prevodový mechanizmus teda zvyšuje základnú bezpečnosť okna v zablokovanej polohe a to aj bez okennej kľučky, ktorá sa používa na ochranu pred posunutím čapu v ostatných prípadoch. V prípade pôsobenia sily bez použitia samosvorného prevodového mechanizmu dôjde k otočeniu kľučky nahor (obr. vpravo).

Samosvorný prevodový mechanizmus sa vyznačuje rýchlou a jednoduchou montážou a nízkymi nákladmi.

Výhody a využitie

Výhody pre

spracovateľov

 • Vysoká pridaná hodnota s použitím jediného konštrukčného dielu
 • Odlíšenie sa od konkurencie vďaka jedinečnému riešeniu v rámci trhu
 • Zvyšuje základnú ochranu okna a tým aj jeho hodnotu
 • Jednoduché spracovávanie, identické s postupom používaným doposiaľ
 • Štandardne zaužívané, nezmenené strojové nastavenia
 • Jednoduchá dodatočná montáž spočívajúca vo výmene prevodového mechanizmu
 • Žiadne zmeny konštrukčných dielov a spôsobov montáže
 • Možnosť použitia aj na zaistenie normovanej bezpečnosti v súlade s normou EN 1627
Prínos pre

koncových používateľov

 • Zvyšuje základnú bezpečnosť v prípade bežnej konštrukcie okien
 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu v prípade zaisteného okna
 • Nahrádza uzamykateľnú okennú kľučku v prípade bežnej konštrukcie okien
 • K dispozícii väčší výber dizajnov kľučiek a farebných vyhotovení
 • Jednoduchá dodatočná montáž
 • Odoláva násilnému pôsobeniu 300 kg sily na čap
 • Dlhšia životnosť vďaka použitiu štandardnej polohovacej poistky v prípade otváravo-sklopných prevodových mechanizmov

Na stiahnutie

Prospekty

MULTI Převodovka se zajištěním proti posunutí uzavíracího čepu (PDF)

PDF

Návody na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu pre otváravé, otváravo-sklopné a sklopno-otváravé kovanie (PDF)

PDF
close