Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Monitorovanie uzáverov

Neustále pod kontrolou

Neustále pod kontrolou

Nové monitorovanie uzáverov dodáva pocit najvyššej bezpečnosti. Podáva spoľahlivé informácie o tom, či je zdvižno-posuvný prvok otvorený alebo uzamknutý. Tieto údaje sa môžu prenášať do riešení typu Smart Home alebo do riadiacich jednotiek vykurovania. V prípade ich odoslania do poplašného zariadenia možno vykonať elektronické zaistenie prvkov aj počas neprítomnosti obyvateľov – takýmto spôsobom možno donútiť vlamačov k úteku!

Výhody a využitie

Výhody pre

spracovateľov

  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Možnosť zaistenia bezpečnostných prvkov pomocou poplašného zariadenia
Prínos pre

koncových používateľov

  • Informácia o polohe okien sa čiastočne vyžaduje v prípade riešení typu Smart Home, riadiacich jednotiek vykurovania atď.
  • Možnosť jednoduchého pripojenia
  • Možnosť elektronického zabezpečenia prvkov počas neprítomnosti obyvateľov
  • V kombinácii s poplašnými zariadeniami zabraňuje vniknutiu vlamačov
close