Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Komfortné kovanie

Komfortné kovanie

Komfortné kovanie MULTI od skupiny MACO, ktoré je určené pre plastové aj drevené okná, zabezpečí každému používateľovi bezbariérový prístup k otváravo-sklopným oknám. V náročných konštrukčných riešeniach, v každej životnej situácii a v každom veku. Okenná kľučka sa nachádza na mieste, na ktoré poľahky dočiahne každý používateľ, kľučka je osadená v dolnej časti krídla, vo vodorovnej alebo zvislej polohe.

Výhody a využitie

Výhody pre

spracovateľov

  • Spracovatelia môžu zadávajúcim subjektom ponúknuť požadované riešenie (legislatívne upravené požiadavky)
Prínos pre

koncových používateľov

  • Automatické sklopenie a opätovné zatvorenie okna použitím kľučky
  • Možnosť splniť nároky zo strany osôb s postihnutím alebo osôb vo vyššom veku
  • Možnosť ovládania ťažko prístupných okien
  • V prípade použitia kľučky SKB značky MACO stačí vynaložiť menšiu silu vďaka dlhšej konštrukcii
  • Voliteľný hnací mechanizmus s motorčekom
  • Mimoriadna odolnosť voči korózii vďaka povrchovej úprave Tricoat-Evo (voliteľné)

Na stiahnutie

Prospekty

Multi Komfortbeschlag: Benutzerfreundlichkeit im Alltag (PDF)

PDF
DE

Návody na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu pre otváravé, otváravo-sklopné a sklopno-otváravé kovanie (PDF)

PDF

Montážne návody

Multi Komfortbeschlag Montageanleitung (nur für Fachbetrieb!) (PDF)

PDF
DE
close