Zum Inhalt Zum Inhaltsverzeichnis Zur Hautpnavigation

Úzke drevené rámy

Úzke drevené rámy

Najväčšia možná plocha na prepúšťanie denného svetla a najlepšie hodnoty tepelnej priepustnosti v závislosti od skla predstavujú pridané úžitkové hodnoty v oblasti komfortu bývania a energetickej bilancie. Vďaka úzkym rámom si používatelia môžu vychutnávať prednosti pohyblivej prednej strany skla, ktoré zámerne ustupuje do úzadia. Zdvižno-posuvné dvere sa tak stávajú dizajnovým doplnkom miestnosti. Štandardné zdvižno-posuvné kovania, ako aj prevodovky s oceľovými hákmi možno osádzať do drevených a drevo-hliníkových profilov s výškou od 76 mm.

Výhody a využitie

Výhody pre

spracovateľov

 • Možnosť použitia všetkých štandardných zdvižno-posuvných komponentov
 • Možnosť použitia štandardných prevodoviek aj prevodoviek s oceľovými hákmi
 • Potrebné sú iba dva dodatočné konštrukčné diely
 • V prípade drevo-hliníkového systému sa pevné zasklenie pokladá nad vonkajšiu hliníkovú zasklievaciu lištu
 • Zdvižno-posuvné dvere ako dizajnový prvok v miestnosti
Prínos pre

koncových používateľov

 • Najväčšia možná priepustnosť svetla vďaka veľkej presklenej ploche
 • Vylepšené hodnoty tepelnej priepustnosti vďaka úzkemu rámu
 • Optimálna akustická a tepelná izolácia
 • V prípade použitia nerozbitného skla optimalizovaná ochrana proti vlámaniu
 • Zachovanie prirodzenej estetiky interiéru vďaka použitiu dreveného rámu
 • V prípade drevo-hliníkových systémov ochrana proti poveternostným vplyvom zvonku vďaka použitiu hliníkového predsadeného obloženia
close